Browsing by Author އާދަމް ޒާހިރު

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-11-01Both side of a picture should be viewed!އާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2015-07-01ހެޔޮތަޢުލީމަކަށް މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ބަދަހި ގުޅުންއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2015-02-01ބާރުވެރި ތަރުބިއްޔަތު (އިފެކްތިވް އެޑިއުކޭޝަން)އާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2017-11-01ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ފިކުރު ދިވެހިންނާމެދު އޮތީ – ޤަދަރުވެރިކަމާއެކުބާ؟އާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2020-02-01ޅެން ކިޔަން (ކިޔަވަން) ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ފައިދާއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2017-09-01ކުލާސް ކޮން ޓްރޯލްކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައްއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2014-03-01ކުލާސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ ބައެއްކަންތައްތައްZahir, Adam; އާދަމް ޒާހިރު
2016-03ކުލާސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައްއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2017އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަންޖެހޭއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2014-09-01އަދަބުވެރިކޮށް ވާހަކަދެއްކުންZahir, Adam; އާދަމް ޒާހިރު
2020-11-01އަދަބުވެރިކޮށް ވާހަކަދެއްކުންއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2005-06-06އަސްލަމް ހަވޮއްޑާގައިއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2016-08އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގައި ރާއްޖެ އޮތް އިރު ދިވެހިންނަށް ދިމާވި ދަތިތައްއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2016-08އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގައި ރާއްޖެ އޮތް އިރު ދިވެހިންނަށް ދިމާވި ދަތިތައްއާދަމް ޒާހިރު; Zaahir, Adam
2014-05-01އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ އަަޖައިބެއްފަދަ ބަސްއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2017-06-01އިޖުތިމާޢީ ތަޢުލީމު (ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް) ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޤައުމިއްޔަތަށް ސަމާލުވުންއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2016-09-05އޮނިގަނޑު ރަނގަޅު މަޒުމޫނެއް ލިޔެވިދާނޭ މޮޅު އެއް އުކުޅުއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2015-05ވޭނާ ރިހުން ދިން އެ ފަތިސް ގެއްލުނީއެވެއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2014-08-01!މަދަނީ ތަރުބިއްޔަތަށް ޤައުމު އެދި ގޮވާކަން ދަންނާށެވެZahir, Adam; އާދަމް ޒާހިރު
2016-09-11މަޒުމޫނުލިޔުން: ކުރޮޅިއުކުޅުގެ ނަމޫނާ 2އާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam