Browsing by Author މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 125  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1993-12-0111ނޮވެމްބަރ 1993 ދުވަހު ރިޔާސީ 4ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ތަޤްރީރުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1994-09-011415ހ. ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޙިޡާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1996-08-011417 ހ. ވަނައަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީޖަލްސާއަށް އައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1998-051998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2004-09-012004 ވަނަ އަހަރު ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-12-012005 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޢާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-09!إسلامى ރީތި أدبތައް ދަސްކުރަމާތޯއެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-15جهاد ކުރަންވީ حقّ ގޮތުގައެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-02رمضان މަހަކީ إصلاح ގެ މަހެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-08شكر އަދާކުރުމުގެ ރިވެތި އާދަމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-01مسلمން ވާންޖެހޭނީ ތެދު قبول ކުރާ ބަޔަކުކަމުގައެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-14مسلمންނަކީ علمى ގޮތުން މުއްސަނދިކަން ކުޑަބައެއްނޫނެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-10مواساة ގެ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ފުޅާ دائرة އެކެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-05.مؤمنންނަކީ، ނުބައި ހީކުރުންތަކުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭބަޔެކެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-03وعظ ބުނުމުގައިކުރުކޮށް އޮޅުންފިލާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުންމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2000-10ހިތްތަކުގެ މާމެލާމެލިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-12.ހެޔޮކަން ބޮޑީ ޞުލްޙަވެރިވުމަށް އިސްނަގާ މީހާއެވެމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1991-11-01ނަސްރުގެދުވަހުގެ ރަސްމީޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2017-06-18[ނުކުރާކަންތަކުގެ ވާހަކަ ބުނެއުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟]މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2002-04-01ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް