Browsing by Author މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-07Enviornmental impact assessment for island access and jetty construction project in Fehendhoo, Baa. Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2017-07Environmental impact assessment for island access and jetty construction project in Fulhadhoo, Baa. Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2017-07Environmental impact assessment for island access and jetty construction project in Rasgetheemu, Raa. Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2017-07Environmental impact assessment for island access jetty reconstruction project Inmandhoo, South Ari Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2005-04ރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު : އަދި ފ.އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ނޯޓްސްޝަހާމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; AbdulSattar, Shahaama; Adam, Mohamed Shiham
2003-12މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން : ލާރޖް މެރީން އިކޯސިސްޓަމްގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލުމެއްމުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham