Browsing by Author ފާތިމަތު ޝަފީގާ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Best practice guidelines for teaching environmental studies in Maldivian primary schoolsފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަޢުސޫމާ ޖަލީލް; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; Shafeeqa, Fathimath; Jaleel, Musooma; Shazna, Mariyam
2006Clean communities : facilitating community involvement in solid waste managementރޮބީ ހެންޑޭސަން; ޒަމީލާ އަހުމަދު; ފާތިމަތު ޝަފީގާ; ޖޭޑީ ސްމިތް; Henderson, Robbie; Ahmed, Zameela; Shafeeqa, Fathimath; Smith, Jady
2010Common birds of the Maldivesއެރިއޭން ފެކްޓާރ; ފާތިމަތު ޝަފީގާ; Factor, Ariane; Shafeeqa, Fathimath
2009Community mobilisation & environmental awareness strategy : regional development project (Phase II) community mobilisation and environmental awarenessޖޭޑީ ސްމިތް; ފާތިމަތު ޝަފީގާ; Smith, Jady; Shafeeqa, Fathimath
2009Nala Nala Raaje : waste awareness resource kit : communityފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަޢުސޫމާ ޖަލީލް; އިލެއިން ގްލެން; ގޭލް ސެޑޮން; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; Shafeeqa, Fathimath; Jaleel, Mausooma; Glenn, Elaine; Seddon, Gayle; Shazna, Mariyam
2009Nala Nala Raaje : waste awareness resource kit : retailersފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަޢުސޫމާ ޖަލީލް; އިލެއިން ގްލެން; ގޭލް ސެޑޮން; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; Shafeeqa, Fathimath; Jaleel, Mausooma; Glenn, Elaine; Seddon, Gayle; Shazna, Mariyam
2006-05A rapid assessment of perceptions into environmental management in the Maldives : volume 1 : environmental education and community mobilisationSmith, Jady; Nielsen, Christian; Shafeega, Fathimath; Ahmed, Zameela; Henderson, Robbie; ޖޭޑީ ސްމިތް; ކޮރިސްޓިއަން ނިއެލްސަން; ފާތިމަތު ޝަފީގާ; ޒަމީލާ އަޙްމަދު; ރޮބީ ހެންޑޭސަން
2008Training manual: good water, sanitation & environmental hygiene practices for primary schoolsShafeeqa, Fathimath; Shazna, Mariyam; Glen, Elaine; Henderson, Robbie; ފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; އިލެއިން ގްލެން; ރޮބީ ހެންޑޭސަން