Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-11-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރީސުކޫލުތަކުގެ ބައިލިންގުއަލް ދަރިވަރުން ބަސްކޮށާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ބަސްAhmed, Zeenath; ޒީނަތު އަޙްމަދު
2009-11-01ޢަރަބިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުގެ ލަފުޒުތައް ދިވެހިބަހުގެ ތެރެއަށް ވަންނައިރު މޯފޮލޮޖިކަލް ގޮތުން އެ ލަފުޒުތަކަށް ބަދަލުއާދޭތޯZakariyya, Athifa; އާތިފާ ޒަކަރިއްޔާ
2011-11-01ދިިވެހިބަހާއި ސިންހަޅަބަހުގައި ހިމެނޭ ފޯނީމުތަކުގައިވާ ގުޅުންތައްAhmed, Fathuhulla; ފަތުހުﷲ އަޙުމަދު
2015-11-01ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދިނުމާމެދު އަދުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ދެކެނީ ކިހިނެއް؟Azeez, Viladha Abdul; ވިލާދާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
2013-11-01ހައްދުންމަތީ މާވަށުސުކޫލުގައި ޘާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިބަހުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ގަވާއިދު އެގެނީ ކިހައި މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟Rameez, Usman; އުޘްމާން ރަމީޒު
2013-11-01ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި މާދަރީބަސް އަށަގަނެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު ބަހުގެ މާހައުލު ތަފާތުވުމުން ކުއްޖާގެ ބަސްކޮށާރަށް އަސަރުކުރެވެ.Asnaan, Ahmed; އަޙްމަދު އަސްނާން
2011-11-01މާލޭގައި، ޡާނަވީ އަދި މަތީޡާނަވީ ގުރޭޑްތަކުގައި ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދު އެނގެނީ ކިހައި މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟Shareef, Moosa; މޫސާ ޝަރީފު
2011-11-01ދިވެހި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުންނަ ފޮނޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ އަޑުތަކުގެ ތަފާތުތައްZakariyya, Naufa; ނައުފާ ޒަކަރިއްޔާ
2013-11-01ގުރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން، މަޒުމޫނުގައި ގުޅުވާލަފުޒު ބޭނުންކުރަން ދަންނަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟Ali, Azeeza; ޢަޒީޒާ ޢަލީ
2013-11-01ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަކުރެއް ކަމުގައި ވާ "ވެސް" ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާއި އަދާކޮށްދޭ ދައުރުތައްAbdulla, Niyaama; ނިޔާމާ ޢަބުދުﷲ