Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11793
Title: އިވެމުންދާ އަޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދުނިޔެ
Other Titles: Ivemundhaa aduthakuge therein dhuniye
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލް
Jameel, Mohamed
Issue Date: Dec-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (2012). އިވެމުންދާ އަޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދުނިޔެ. ފަތްތޫރަ 393. 6
Jameel, M. (2012). Ivemundhaa aduthakuge therein dhuniye. Faithoora 393. 6.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;393
Faiythoora;393
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11793
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivemundhaa aduthakuge therein dhuniye.pdfFaiythoora 393275.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.