Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJameel, Mohamed-
dc.contributor.authorމުޙައްމަދު ޖަމީލު-
dc.date.accessioned2018-12-13T06:03:44Z-
dc.date.available2018-12-13T06:03:44Z-
dc.date.issued1997-04-
dc.date.issued1997-05-
dc.identifier.citation.މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1997). "ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ". ފަތްތޫރަ 217. 19(1), 5-8en_US
dc.identifier.citationJameel, M. (1997). "Dhaadhi avahah nethi fanaaviyakas agehneiy jismuthah thaa abadhu dhemihunna heyo zikuraa akah nimumeh nethey". Faiythoora 217. 19(1), 5-8.-
dc.identifier.citation.މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1997). "ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ". ފަތްތޫރަ 218. 19(2), 30-34-
dc.identifier.citationJameel, M. (1997). "Dhaadhi avahah nethi fanaaviyakas agehneiy jismuthah thaa abadhu dhemihunna heyo zikuraa akah nimumeh nethey". Faiythoora 218. 19(2), 30-34.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2443-
dc.language.isootheren_US
dc.publisherދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސްen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;217-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;217-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;218-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;218-
dc.title"ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ"en_US
dc.title.alternative"Dhaadhi avahah nethi fanaaviyakas ageh neiy jismuthah thaa abadhu dhemihunna heyo zikuraa akah nimumeh nethey"en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.