Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/246
Title: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު
Other Titles: Raeesul Jumhooriyyage khit’aabu
Authors: Abdul Gayoom, Maumoon
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Keywords: President
National Fishermen’s day
Progress
Maldives
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޤައުމީ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
Issue Date: 1-Mar-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Abdul Gayoom, M. (2006). Raeesul Jumhooriyyage khit’aabu. Faithoora, 27(12), 5-6.
މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. (2006).ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު. ފަތްތޫރަ 27(12)، 5-6.
Series/Report no.: Faithoora;324
ފަތްތޫރަ؛324
Description: މިއީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 10 ޑިސެމްބަރ 2005 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބެކެވެ.
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/246
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324 pt2-08162017132515.pdf886.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.