Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 157 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ބޮނޑިކޮޕީ ހައްދަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ޙައްލުކުރާނެގޮތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
2017ކަރާ ހައްދަމުން ގެންދާއިރު ޢާންމުކޮށް ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސަލަތައްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
2017ތޮޅި ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސަލަތައްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture Marine Resources and Agriculture
2017ތޮޅި އިންދާ ހެއްދުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
2010-11-20ބ. ހިތާދޫ : ކުރުފަލިޖަހަމުން މެހެމާނުން ބަލށާ ދިއުންއިބްރާހީމް ވަހީދު; Waheed, Ibrahim
2014-12-19އުތީމު ގަނޑުވަރުFaessler, Andreas
2016-09-17އީދޫ އުފާ ކުރުފަލި ޖެހުން ވީޑިއޯ - ހދ. ނޭކުރެންދޫޙުސައިން ޙަލީމް; Haleem, Hussain
2016-09-17އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރެެއިން ކުރުފަލި ޖެހުން - ހދ. ނޭކުރެންދޫޙުސައިން ޙަލީމް; Haleem, Hussain
2012-05-12ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ‏ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު‏، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަންމޯހަން ސިނގާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.-
2018-03-24ރައްޔިތުން މަޖްލިސް ކުރާގެ - މިހާރުގެ-