Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019!ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައްUSAID from the American people; ޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް
2019!ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގަ ޒިންމާ ނަގަމާޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ޤުދުރަތީގޮތުން ބިމުގެ ފެން ތާޒާވަނީ ކިހިނެތް؟ޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ފެންފަށަލަ ތާޒާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަމާޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު ކުނި އުކާލެވޭ ގޮތްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފުނުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ މުހިންމުޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ފެން ލޮނުވުންޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ފެން އިޤްތިޞާދުކުރުމުގެ އާދަތައްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރަމާޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people