Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3771
Title: ދުނިޔޭގެ ލިޔުންތެރީންގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ - 9
Other Titles: Dhuniyeyge liyunthereenge galamun Dhivehiraajje - 9
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ
Luthufee, Mohamed Ibrahim
Keywords: އައްސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު
އިސްލާމް ދީން
ފަން ރިޔާ
ކާލީކޯޓް
ބަނަގާޅު
ރޯނު
ބޮލި
ހިކިމަސް
ފަށުއި ފޭރާން
ފޭރާން ވިއުން
ކަސަބު
ކެޕްޓަން ސޯޑްރޭ
މުސްލިމުން އަންދާލުން
އުޅަނދުފަހަރު
Sultan Kalu Mohamed
Islam
Hieronimo Di Santo Stefaano
Malcca
maldivian rope
cowrie shell
maldives fish
Cambay
burning Muslims live
garment weaving
Maldivian sailing vessels
sail made of coconut thatch
Calicut
Bangladesh
Issue Date: 1-Sep-1994
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1994). ދުނިޔޭގެ ލިޔުންތެރީންގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ - 9. ފަތްތޫރަ 186. 16(5)، 14-10
Luthufee, M. I. (1994). Dhuniyeyge liyunthereenge galamun Dhivehiraajje - 9. Faiythoora 186. 16(5), 10-14.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;186
Faiythoora;186
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3771
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhuniyeyge liyunthereenge galamun Dhivehiraajje - 9.pdfFaiythoora 186. 16(5)401.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.