ސިޔާސީ ޢިލްމު
Political Science Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
Issue DateTitleAuthor(s)
1986-07ވެރިކަމާއި ބަސްއިބްރާހީމް ޝިހާބް; Shihab, Ibrahim
1996-09ޑޮކްޓާރ ނަަޖުމުއްދީން އަރްބަކާން : ތުރުކީގެ މުސްލިމުންގެ އުއްމީދަކީ އޭނާއެވެފަރޫޤު ޙަސަން; Hassan, Farooq
1998-05ވާހަކަ ދެއްކުން ތެރިޔާޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރާހީމް; Ibrahim, Naseem, Abdulla
1998-04; 1998-05ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންއައި ރަސްކަން ޖުމްހޫރީވެރިކަމަށް ބަދަލުވާން ދިމާވިގޮތްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ; Luthufee, Ibrahim, Mohamed
1998-07-01އެއީ އަހަރެންކިޔާ ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫންޢަލީ ޝަރީފު; Shareef, Ali
2018-09-22ދިވެހީންގެ މެދުގައި ބަހުސްކުރެވިގެން ނުވާނެ މައުޟޫޢެއްAboobakuru, Abdul Azeez Jamaal; ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
1980-02-01; 1980-04ދުނިޔެ އާއި އަޅުގަޑުމެންޙުސައިން އަހުމަދު މަނިކު; Manik, Hussain Ahmed
1991-05-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު; Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
2015-05(އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ރިޗަރޑް 3 : (މ3841-5841-
2002-11-01ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަންDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu; ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
1996-01-01އައްސައްޔިދު ޔާސިރު ޢަރަފާތުޢައްބާސް އިބްރާހީމް; Ibrahim, Abbas
2015-07ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިސްތިއުމާރަކީ އެމެރިކާއެވެ" - އިވޯން ރިޑްލީ"ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު, ޙަސަން; Hassan, Abdulla Faarooq
2003-11-01ޢަލީ ޢިއްޒަތުގެ ބެގޮވިޗެވެ! މަނިކުފާނަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކަރުނަ އޮހޮރުވަމުއެވެޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން; Hassan, Abdulla Faarooq
1993-09-01ޕާޓީ ސިޔާސަތުWaheedh, Mohamed; މުޙައްމަދު ވަޙީދު
1996-04-01ބަނގްލަދޭޝްގެޒުވާންޑިމޮކްރަސީހަމަނުޖެހުމުގެތެރޭގައިLatheef, Imadh; ޢިމާދު ލަޠީފު
1996-02-01ސްރީލަންކާގައި ޞުލްޙައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްLatheef, I'mad; ޢިމާދު ލަތީފު
2009-04-01މިނިވަންކަންAmir, Mohamed; މުޙައްމަދު ޢާމިރު
1999-12-01އިންޑޮނީޝިއާގައި ޑެމޮކްރަސީ ކުރިއަށްދަނީ އިސްލާމީ ނޫރުގެ އަލީގައިShareef, Ali; ޢަލީ ޝަރީފު
2000-12-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2000-12-01މަރްޙަބާ - ޤަރުނުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުއިބްރާހީމް ނަޢީމު; Naeem, Ibrahim
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28