Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 28 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1994-09-011415 ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ : ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައިދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް; Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
1997-12-01ޕުރޮފެސަރު ޑީ. އީ ހެޓިއަރާޗީގެ ތަގުރީރުZameer, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޒަމީރު
1997-01-01މިއީ 1417 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ދެއްވެވި ތަޤްރީރެވެޢުމަރު ޒާހިރު; Zahir, Umar
1999-06-01ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިތޯބު 1999Abdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1998-12-01ޖުމްހޫރީ ރިތީސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 1998 ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު 31ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ވިމެންސް އެފެއާޒް އެންޑް ސޯޝަލް ވެލްފެއަރގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ޝިހާމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުShiham, Aishath; ޢައިޝަތު ޝިހާމް
1998-12-01މަރުކަޒުން ބޭއްވިބައެއް އަދަބީ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާAbdulKareem, Saudhu; ސަޢުދު ޢަބްދުލް ކަރީމް
1999-12-01އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުHameed, Abdulla; އަބްދުﷲ ޙަމީދު
1999-10-011420 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހު އަރީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިިލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޓީ.ވީ އާއި ރޭޑިޔޯއިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުJameel, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
1996-11-01ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރައްކާތެރިވުންHameed, Abdulla; އަބްދުﷲ ޙަމީދު
1994-08-01ދެވަނަ ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަސްSodhiq, Abdulla; ޢަބްުދުﷲ ޞާދިޤު