Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-06-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިތާބުމުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު; Manik, Mohmed Waheed Hassan
2012-06-01ކުރިމަގުޒުލްފާ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Zulfa
2014-12-01އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗައް ކޮންޓުރޯލް އިސްކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Qayyoom, Yameen
2014-09-01ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލިޔަންކިޔަންދަތުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އިރީނާ ބޮކޯވާ ދެއްވި ޙިތާބުއިރީނާ ބޮކޯވާ; Bokova, Irina
2014-01-01"National independence and sovereignty must not be compromised while facing major challenges"-President YameenNational institute of education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2014-02-01ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އައިރީނާ ބޮކޯވާ ދެއްވި ޙިތާބުގެ ތަރުޖަމާNational institute of education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2014-07-01މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2015-08ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފްޢަލީގެ ޚިތާބުއަޝްރަފް ޢަލީ; Ali, Ashraf