Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4664
Title: ބަހުގެ އަދަބު މަތިވެރިކުރައްވާށެވެ
Other Titles: Bahuge adhabu mathiveri kurahvaa sheve
Authors: ޢިބްރާހީމް ޝިހާބު
Shihab, Ibrahim
Keywords: ބަސް
ދިވެހި ބަސް
އަދަބިއްޔާތު
ލިޔުންތެރިކަން
Language
Dhivehi Language
Literature
Writing
Issue Date: Apr-1989
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢިބްރާހީމް ޝިހާބު. (1989). ބަހުގެ އަދަބު މަތިވެރިކުރައްވާށެވެ. ފަތްތޫރަ 121. 11(1)، 13-15
Shihab, I. (1989). Bahuge adhabu mathiveri kurahvaa sheve. Faiythoora 121. 11(1), 15-13.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;121
Faiythoora;121
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4664
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahuge adhabu mathiveri kurahvaa sheve.pdfFaiythoora 121.11(1)7.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.