Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorޢަބްދުﷲ ޙަމީދު-
dc.contributor.authorHameedh, Abdulla-
dc.date.accessioned2019-09-08T12:11:13Z-
dc.date.available2019-09-08T12:11:13Z-
dc.date.issued1991-01-
dc.identifier.citation.ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު. (1991). ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަދީމީތާރީޚު - 2. ފަތްތޫރަ 142. 12(10), 29-32en_US
dc.identifier.citationHameedh, A. (1991). Dhivehi Raajeyge qadheemee thaareeh'u 2. Faiythoora 142. 12(10), 29-32.en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4847-
dc.publisherދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazen_US
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;142-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;142-
dc.titleދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަދީމީތާރީޚު - 2en_US
dc.title.alternativeDhivehi Raajeyge qadheemee thaareeh'u 2en_US
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi Raajeyge qadheemee thaareeh'u 2.pdfFaiythoora 142, 12(10)559.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.