Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLuthufee, Mohamed Ibrahim-
dc.contributor.authorމުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ-
dc.date.accessioned2017-11-21T03:16:31Z-
dc.date.available2017-11-21T03:16:31Z-
dc.date.issued1995-12-01-
dc.date.issued1996-01-01-
dc.date.issued1997-02-01-
dc.date.issued01/01/1997-
dc.date.issued1996-09-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1997). "Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn" - 2 Sh. atholhu. Faiythoora 201, 17(9), 5-9.en_US
dc.identifier.citation.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1996). "އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން"-3. ފަތްތޫރަ 202. 17(10)، 5-7-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1996). "Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn"- 3. Faiythoora 202. 17(10), 5-7.-
dc.identifier.citationމުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ. (1997). އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން-5 : ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން. ފަތްތޫރަ 215. 18(11), 19-23-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1997). Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn-5 : Dhivehiraajje surveykurun . Faiythoora 215. 18(11), 19-23.-
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1997). އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން-5 : ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން. ފަތްތޫރަ 214. 18(10)، 9-13-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1997). Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn-5 : Dhivehiraajje surveykurun. Faiythoora 214. 18(10), 9-13.-
dc.identifier.citation.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1996). އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން - 4 : އ.ފެންފުށި. ފަތްތޫރަ 210. 18(6)، 5-8.-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1996). Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn - 4 : A.Fenfushi. Faiythoora 210. 18(6), 5-8.-
dc.identifier.urisaruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/630-
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;201-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ؛201-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;202-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;202-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;215-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ؛215-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ؛214-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;214-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ؛210-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;210-
dc.subjectSH. Atollen_US
dc.subjectGanen_US
dc.subjectAncienten_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectސ. އަތޮޅުen_US
dc.subjectގަންen_US
dc.subjectގަދީމީen_US
dc.subjectއާދަކާދަen_US
dc.subjectBuddhism-
dc.subjectIslam-
dc.subjectDhoogas-
dc.subjectAli Didi-
dc.subjectSultan Hassan 10-
dc.subjectResettlement-
dc.subjectTradition-
dc.subjectބުޑިޒަމް-
dc.subjectއިސްލާމް-
dc.subjectދޫގަސް-
dc.subjectޢަލީ ދީދީ-
dc.subjectއައްސުޠާން ހަސަން 10-
dc.subjectމީހުން ބޭލުން-
dc.subjectއާދަކާދަ-
dc.titleއިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން" - 2 ސ. އަތޮޅު"en_US
dc.title3-"އިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން"-
dc.titleއިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން-5 : ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން-
dc.titleއިހުމާލު ކުރެވުނު ތާރީޚުގެ ތެރޭން - 4 : އ.ފެންފުށި-
dc.title.alternative"Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn" - 2 Sh. atholhu.en_US
dc.title.alternative"Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn" - 3-
dc.title.alternativeIhumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn-5 : Dhivehiraajje surveykurun-
dc.title.alternativeIhumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn - 4 : A.Fenfushi-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn.pdfFaiythoora 201, 17(9)3.06 MBAdobe PDFView/Open
Ihumaalukurevunu thaareekhuge thereyn-3.pdfFaiythoora 202, 17(10)1.72 MBAdobe PDFView/Open
Ihmaalu kurevunu thaareekhuge thereyn 5 Dhivehiraajje survey kurun.pdfFaiythoora 215, 18(11)4.86 MBAdobe PDFView/Open
Ihumaal kurevunu thaareekhge tereyn-5.pdfFaiythoora 214. 18(10)2.49 MBAdobe PDFView/Open
Ihumaalu kurevunu thaareekhuge thereyn - 3 : A.Fenfushi.pdfFaiythoora 210. 18(6)920.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.