Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/657
Title: ބަންދަލް މުޚުތާރަށް ހަދާލީމާ ފީ އާރޮހެއް ކަމަކު ވިކިދާނެޔޭ
Other Titles: Bandhal Mukhuthaarah hadhaaleemaa fee aaroaheh kamaku vikidhaaneyey
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Historical story
Fiction
Hirihamaadi Kalegafaanu
Aaros
ލިޔުންތެރިކަން
ތާރީޙީ ވާހަކަ
ވާހަކަ
ހިރިހަމާދި ކަލެގެފާނު
އާރޮސް
Issue Date: 1-Aug-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Bandhal Mukhuthaarah hadhaaleemaa fee aaroaheh kamaku vikidhaaneyey. (1997). Faithoora, 19(5), 40-41.
ބަންދަލް މުޚުތާރަށް ހަދާލީމާ ފީ އާރޮހެއް ކަމަކު ވިކިދާނެޔޭ. (1997). ފަތްތޫރަ 19(5)، 40-41.
Series/Report no.: Faithoora;221
ފަތްތޫރަ؛221
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/657
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
221_pt11-10112017084621.pdf899.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.