Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6852
Title: ބަހުރުވަ ރީތި ކުރުން
Other Titles: Bahuruva reethi kurun
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލު
Jameel, Mohamed
Keywords: ބަހުރުވަ
ރީތި ބަހުރުވަ އާއި ހުތުރު ބަހުރުވަ
ދިވެހި ބަސް
Dialect
ބަހުގެ ހަމަ
Dhivehi language
Linguistic
Issue Date: Aug-1984
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Markazu
Citation: މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1984). ބަހުރުވަ ރީތި ކުރުން. ފަތްތޫރަ 65. 6(5)، 5-3.
Jameel, M, (1984). Bahuruva reethi kurun. Faiythoora 65. 6(5), 3-5.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;65
Faiythoora;65
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6852
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahuruva reethi kurunFaiythoora 65. 6(5), 3-5245.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.