Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7790
Title: ރަށްފުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ކަނޑު ރޯދި
Other Titles: Raffushuge emme bodu ufalakee kan'du roadhi
Authors: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
Yoosuf, Mohamed
Issue Date: Aug-1985
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: .މުޙައްމަދު ޔޫސުފް. (1985). ރަށްފުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ކަނޑު ރޯދި. ފަތްތޫރަ 77. 7(5)، 31-30
Yoosuf, M. (1985). Raffushuge emme bodu ufalakee kan'du roadhi. Faiythoora 77. 7(5), 30-31.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;77
Faiythoora;77
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7790
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rahfushuge emme bodu ufalakee.pdfFaiythoora 77, 7(5)4.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.