Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 541-550 of 551 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-12-12ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1335-އާރ/2013 : މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އދ.ކުބުރުނދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ޤަވައިދު ނަންބަރ: 1332-އާރ/2013 : ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އދ.ކުނބުރުދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2017-04-09އެއްމެދު ޢިމާރާތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2015-05-13ޤާާނޫނު ނަންބަރު: 13/2015 : ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2015-01-05ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2016-08-15ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2014-05-13ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2015-08-27ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2017-07-25ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލްކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ ގަވައިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2015-12-02ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office