Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 5271-5280 of 5501 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1979-05-01ސަމާލު ސްޓޭޖުގާ މިވުމަށްމަރިޔަމް ސަޢީދު; Saeed, Mariyam
1979-05-01ސިންގާވަނީ ކޮށީގައެވެ. ނަމަވެސްފާއިޒާ; Faiza
1979-05-01ވާގޮތެއް ނޭގުނޭތޯއޭފާއިޒާ; Faiza
1979-05-01ދިވެހި ބަސްމުޙައްމަދު އަމީނު; Ameen, Mohamed
1979-05-01ޢިބާރާތްއީޝް; Eesh
2011އައި.ޕީ.އެމް ތަމްރީން ކޯސް : ބައިވެރިންގެ އަތްމަތީ ފޮތްޙުސައިން ރަޝީދު; މުޙަންމަދު އަސްލަމް; ސްރީނިވާސަން މަދަވަން; Rasheed, Hussain; Aslam, Mohamed; Madavan, Srinivasan
2004Use of neural networks with advection-diffusion-reaction models to estimate large-scale movements of Skipjack tuna from tagging dataAdam, M. Shiham; Sibert, John R.; އެމް. ޝިހާމް އާދަމް; ޖޯން އާރް. ސިބާރޓް
1994The size of the Maldivian tuna livebait fisheryAnderson, R. C.; އާރް. ސީ. އެންޑާރސަން
2003-01-01; 2002-10-01; 2002-09ދިވެހި ޝާޢިރާއިން (3) : ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ޑޭޒީމާ : އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު; Habeeb, Habeeba Hussain
2002-11-01ޒަމާނުގެ އޮއިވަރުން ދުލާއި ގަލަން : އައުލިންތެރިންގެ ސަފުހާ ސަލާމަތްކުރަމާތޯ ގަލަންއިސްމާޢީލް ޝަމީމު; Shameem, Ismail