Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-10-31ގަވާއިދު ނަންބަރު: 139-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 229-އާރ/2015، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-04ގަވާއިދު ނަންބަރު 141-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-އާރ/2014 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-22ގަވާއިދު ނަންބަރު: 154-އާރ/2021 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-24ގަވާއިދު ނަންބަރު: 155-އާރ/2021 : މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-12-02ގަވާއިދު ނަންބަރު: 158-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/28، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން އަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާތު ތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަދުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-15ގަވާއިދު ނަންބަރު: 148-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު: 4-އާރ/2010 (ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-22Gavaaidhu number: 152-R/2021 : regulation on the Audit and Accountability of State-Owned Enterprisesރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-10ގަވާއިދު ނަންބަރު: 146-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-17ގަވާއިދު ނަންބަރު: 150-އާރ/2021 : އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-09ގަވާއިދު ނަންބަރު: 143-އާރ/2021 : ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office

Discover

Date issued
Has File(s)