Browsing by Author ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 21 to 40 of 59 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1986-08ކިތައްކިތައް...ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Saadhigu, Abdullaa
1997-12-01ކުރުވާހަކަ : ކުނބު ނުޖަހާ ރިޔާSadiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
2008-11-01ކްލިއަރެންސްSodiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
2014-07އަޅުގަނޑަށް ގޮށި ދޮށުގައި އޮންނަން ޖެހުނު ދުވަސްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodhiq, Abdulla
2001-07-01އަދަބީ ބައެއް ބަހުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއްSodhiq, Abdhulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
1984-10އަދަބީ ބަސް ( delete )ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla; Aiham, Mohamed
1992-12-01އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުއްްޓެވެޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodhiq, Abdulla
1996-03-01އަދުގެޙާލަތުޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodhiq, Abdulla
1995-11އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޖަމީލުގެ ފަތްތޫރައިގެ ޅެންވެރިކަންSodiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
2012-12އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް އަލީފުޅުގެ ހަނދާނުގައިޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2003-05-01; 2003-07އާޅެމަށް ނަޒަރެއްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2009-04-01ވައްޓަ ފާޅިSodhiq, Abdhulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
2007-04-01ވެލާކަނބުލޮއާއި މިޔަރި އެދުރު : ބަނދި ވާހަކަޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Shaadiq, Abdhullah
1991-07-01; 1991-05-01މަހުޖަނު : އާޅެންޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sadiq, Abdulla
1991-08-01; 1991-08-01މަރުގެ ދެފަރާތް : އާޅެންޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Saadiq, Abdullah
2013-05މަސައްކަތަކާ ނުލައި ފޮނި ދުނިޔެއެއްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Saadhiq, Abdhulla
2000-06-01މަސައްކަތްކުރާމީހާއާއި ފެންފުޅިޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sadiq, Abdulla
2014-09މިތުރާޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2016-08މުޅި އޮޑީގައި ޙަސަނު ދެފައިޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; S'aadhiq, Abdulla
2004-01-01މެދުއަޑިފެން ހެޔޮރަށު" ގެ ކާނުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް"ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sadiq, Abdulla