Browsing by Author މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-075 strangest trees on earthމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-09Awareness workshop on HCFC phase out heldމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-09Maldives calls SAARC countries to commit an agreed amount of government revenue on renewable energy developmentމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-07MEMP hands over lab equipments and books for academic course at MNUމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-09Minister delivers key note addressމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-01Safe planet film festivalމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-01Tree planting event held at Sultan Parkމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-09UN agency reports first signs of antarctic ozone depletion this yearމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-01Workshop on identification of options for regulating the energy sector of the Maldivesމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment
2011-03Workshop related to the second national communication to the UNFCCC heldމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް; Ministry of Housing and Environment