Browsing by Author Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 117  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-10-15وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-04-03ހަނދާނަށް އައީ މާވަށުގައި ކުރިން ކައްކައި އުޅުނު ބޮޑު މައުލޫދެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2022-07-10ހަރުކަށި ފިކުރު" ހުއްޓުވައި ޢަޤީދާ ޙިމާޔަތްކުރުން : އެންމެންގެ ވާޖިބެއް"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2008-04ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟އަބްދުލްއަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2014-03-06ރަން ޒަމާނުގެ ދިރިއުޅުން ޖެހިދާނެޔޭ އަބަދަށް ފުށުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-05-21ރަންނަމާރިއަކީ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ޤަރީނާއެއް ނުދެއްކޭނެ އެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-06-06ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރ : އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބްލް އިނާމު ހޯއްދެވި، އޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ބަސްވާރުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-07-18ރަމަޟާން މަހަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަތިވެރި އުއްމީދުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2014-06-30......ރަމަޟާން މަހަކީޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-06-18ރަމަޟާން މަހުގެ މުބާރިކު ތަހުނިޔާޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-05-08ރަޖަބުމަހުގެ ތާރީޚީ ޒިކުރާޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-09-16.ރަޙުމަތްތެރިކަން އުފެދުމަކީ ދާދި ފަސޭހަކަމެކެވެ. އުނދަގުލީ އެކަން ދަމަހައްޓާށެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-05-24ރިޕޯޓުލިޔުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2014-08-04ރުޅި މައިތިރިކުރާން ދަސްކޮށްދެވިގެންނޫނީ އަމާންކަމެއް ނެތެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-02-27ރެހެންދި ތިންކް ގްރީންޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-04-16ރޮށިދަމާއެތި = ފޯއްކޮށާއެތިޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-04-22ރޯ'' ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟''ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-06-25ރޯދަ މަހުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަވާންޖެހެއެވެޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-07-10ރޯދައަކީ ހަމައެކަނި ނުކައިނުބޮއި ހުރުމަށް ކިޔާ ނަމެއް ނޫނެވެޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-07-02ރޯދައަކީ މިއީތަޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal