Browsing by Author Ahmed, Farooq

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2003-08ހެދުމުން ބަނދަރު - ދަންނަވާ ޝުކުރުAhmed, Farooq; ފާރޫޤް އަޙްމަދު
2009-04-01ނަމޫނާ މިސާލެއްAhmed, Farooq; ފާރޫޤު އަޙްމަދު
2022-06-19ނަގައިލުމާއި ނެގުންފަރޫޤް އަހުމަދު; Ahmed, Farooq
2005-07-01ރަށާމެދު ވިސްނާލަމާފާރޫޤް އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2003-11-01ރާއެރިން މަގުކޮށުންފަރޫޤު އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
1987-07-01ރޭޑިއޯ ބަހުރުވަAhmed, Farooq; އަޙްމަދު, ފާރޫޤު
1995-11ބަސްAhmed, Farooq; ފާރޫޤް އަޙްމަދު
2006-01-01ބޭނުމީ ހަމަ އެމަލެވެAhmed, Farooq; ފާރޫޤް އަޙްމަދު
2007-09-01ކުރީ ދުވަސްތަކުގައި ކައިވަނިކުރުމުގެ ކަންތައް އޮންނަ ގޮތްAhmed, Farooq; ފާރޫޤު އަޙުމަދު
2006-08-01އެޗް. ސީ. ޕީ. ބެލް، ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުންAhmed, Farooq; އަޙްމަދު ފާރޫޤް
2003-06-01އޮޅުދޫ ދަތުރުފާރޫޤު އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2005-11-01މީދާމެރުންAhmed, Farooq; އަޙުމަދު ފާރޫޤު
2002-11-01ފުވައްމުލަކުގައި ނާއިބުކަމާ ހިނގުންފާރޫޤު އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2003-02-01ފުވައްމުލަކުގައި އޮޅުއަލަފާރޫޤު އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2004-01-01ފުވައްމުލައް ފަޅުވުންފާރޫޤު އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2003-10-01; 2003-09-01ދިވެހިނާދީގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއްފާރޫޤު އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2005-12-01ތެދުވެރިކަމާއެކު އެންމެން ގުޅިގެންފާރޫޤް އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq
2004-05-01ގަނޑު މައުލޫދުފާރޫޤް އަޙްމަދު; Ahmed, Farooq