Browsing by Author Human Rights Commission of the Maldives

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2003-12-18Benchmark on protecting the rights of migrant worker’s and their familiesހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2011-12-01Children participation in the Maldives : an assessment of knowledgeހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
1-01-01Health and Human Rights fact sheet – Maldivesހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2011-06-01Human rights commission of Maldives (HRCM) shadow report under ICERD: in response to Maldives Government’s report under the convention July 2018ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2011-05-01Issues for consideration when compiling the list of issues on the initial report of Maldives under the international covenant on civil and political rights May 2011ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2008-10-01Rapid assessment of the housing situation in the Maldivesހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2008-09-22Report on the optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornographyހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2005-01-01The "right" side of life : second baseline human rights surveyހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2012-06-01Shadow report: Under International Covenant on Civil and Political rights: In response to the Maldives Initial state reportހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2015-01-01Submission from Human Rights Commission of the Maldives for the combined fourth and fifth periodic report of the Republic of Maldives to the United Nations Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) committeeހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2014-06-17Submission from Human Rights Commission of the Maldives on issues of concern for the combined second and third periodic report of the Republic of Maldives under the United Nations Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Committee pre-sessional working group meetingހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2015-04-01Submission from the human rights commission of the Maldives for the combined fourth and fifth periodic report of the Republic of Maldives under the United Nations Convention on Right of the Child (CRC) committee pre-sessional working group meetingހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
1-01-01މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives