Browsing by Author United Nations Children's Fund

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-06-152015 Country Program DocumentUnited Nations Children's Fund
2020-01Central Sahel : advocacy brief, January 2020United Nations Children's Fund; ޔުނިޓެޑް ނޭސަންސް ޗިއުރަންސް ފަންޑް
2014Children in Maldives : Analysis of children of the Maldives from census 2014United Nations Children's Fund
2015-06-15Country programme document : MaldivesUnited Nations Children's Fund; ޔުނިޓެޑް ނޭސަންސް ޗިއުރަންސް ފަންޑް
2020Global progress report on water, sanitation and hygiene in health care facilities : fundamentals firstUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު; World Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2019-09Guide to building your resilience to Climate ChangeUnited Nations Children's Fund
2014-02Longitudinal study on the impact of curriculum reforms (2012 - 2013)United Nations Children's Fund; National Institute of Education; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރެންސް ފަންޑް; ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2020-08Protecting children from violence in the time of COVID-19 : disruptions in prevention and response servicesUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު
2019-05Report on regular resources 2018 : result for every childUnited Nations Children's Fund; ޔުނިޓެޑް ނޭސަންސް ޗިއުރަންސް ފަންޑް
2016-02Review of the life skills education programeUnited Nations Children's Fund
2020-10Secondary Education guidance : multiple and flexible pathwaysUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު
2013-07Situation of children in the Republic of Maldives : secondary analysis of existing information from equity perspectiveUnited Nations Children's Fund
2019-10The state of the world’s children 2019 : children, food and nutrition : growing well in a changing worldUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު
2020State of the world’s sanitation : an urgent call to transform sanitation for better health, environments, economies and societiesUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު; World Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2016-01UNICEF annual report 2016 : MaldivesUnited Nations Children's Fund
2017-01UNICEF annual report 2017 : MaldivesUnited Nations Children's Fund
2019-01UNICEF country office annual report 2018 : MaldivesUnited Nations Children's Fund
2020-11Water under Fire volume 2 : strengthening sector capacity for a predictable, quality humanitarian responseUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު
2019-04A world ready to learn : prioritizing quality early childhood education : global reportUnited Nations Children's Fund; ޔުނިޓެޑް ނޭސަންސް ޗިއުރަންސް ފަންޑް
2020-04-03ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޯވިޑް 19) އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިފުޅާއި ވާހަކަހައްކާނީ ކިހިނެއް؟ : ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އެކުދިން ހިތްހަމަ ޖައްސައި ދެވިދާނެ 8 ގޮތެއްUnited Nations Children's Fund