Browsing by Author World Health Organization

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-07Ending preventable newborn and stillbirths by 2030 : moving faster towards high-quality universal health coverage in 2020–2025UNICEF; World Health Organization; ޔުނިސެފް; ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2020Global progress report on water, sanitation and hygiene in health care facilities : fundamentals firstUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު; World Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2020Progress on drinking water, sanitation and hygiene in school : special focus on COVID-19UNICEF; ޔުނިސެފް; World Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2020Protect the progress : rise, refocus and recover : 2020 progress report on the every woman every child global strategy for women’s, children’s and adolescents’ health (2016–2030)United Nations Children’s Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު; World Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2020State of the world’s sanitation : an urgent call to transform sanitation for better health, environments, economies and societiesUnited Nations Children's Fund; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންން ފަންޑު; World Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2012-01-01Trend in maternal mortality: 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank estimatesވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން; World Health Organization
2015-01-01United Nations Development Assistance Framework UNDAF 2011-2015 : action plan : Republic of MaldivesWorld Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން
2014-01-09ފެން އިޤްތިސާދުކުރުންWorld Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2020ގެވެށި އަނިޔާއަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން : ބޭނުމީ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމްވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން; World Health Organization
2014-01-09ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ބެލެހެއްޓުންވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން; World Health Organization