Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 181 to 200 of 6326 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-11-03A day that should never be forgottenއަބުދުއް ޝުކޫރު އަބުދުﷲ; Abdulla, Abdu' Shukoor
2009-10Debt Management performance assessment (DeMPA) : MaldivesWorld Bank
2019-03Debt management performance assessment (DeMPA) : MaldivesWorld Bank; ވޯލްޑު ބޭންކު
2013-06-01Demystifying international education : concepts, ideas and ideologiesUmar, Mohamed
2019-12The design of a four-seat reverse delta WIG craftHameed, Hassan; ޙަސަން ޙަމީދު
2018-06Designing learning spaces for effective learningZainuddin, Nurkhamimi; Idrus, Rozhan M.; Mohmaed, Ahmad Farid; Jamal
2019-10Developing skills in youth to succeed in the evolving South Asian economy : Maldives country reportErnst & Young
1990-12-14The development and evaluation of a computer-assisted instructional strategy designed to change student misconceptions about chemical equilibriumHameed, Hassan; ޙަސަން ޙަމީދު
1985Development of education : project findings and recommendationsUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
1998-12-10Development of fisheries in the Maldivesހަސަން މަނިކު; Manik, Hassan
2017-02-01Development of sea cucumber facility at L. GanS.S Farming
2015-03-01Development, development policy and governance in the Maldives : a political economy perspectiveRasheed, Athaulla A.
1Dharavandhoo : Baa atollމަރިޔަމް ލީވާން ޖަލީލް; އަޙުމަދު ރިޔާޒް ވަޙީދު; އާމިނަތު ފިރުޝާ; އާއިޝަތު ވިލްމާ; ޙަސަން ލަބީބް; އަޙްމަދު ނިހާޒް އަބޫބަކުރު; އިސްމާޢީލް ޔާނިމް; އަޙްމަދު މުސްތަޢުސިމް ޒުބެއިރު; އާއިޝަތު އަމްނު ޝަރީފް; އިސްމާޢީލް މާޢިޝް މުޙައްމަދު; އާމިނަތު ފަރަހު; އާއިޝަތު ރިޝްމާ; އަނާން އަލީ ރަޝީދު; ޠޯހާ އަބްދުލްރައްޒާޤު; ސުމައްޔާ އަބްދުލްސައްތާރު; މައުމަން ރަޝީދު; މާޒް ސައީދު; Jaleel, Mariyam Leevan; Waheed, Ahmed Riyaz; Firusha, Aminath; Vilma, Aishath; Labeeb, Hassan; Aboobakuru, Ahmed Nihaaz; Yanim, Ismail; Zubair, Ahmed Musthausim; Shareef, Aishath Amnu; Mohamed, Ismail Maaish; Farahu, Aminath; Rishma, Aishath; Rasheed, Anan Ali; AbdulRazzaq, Thoha; AbdulSattar, Sumayya; Rasheed, Mauman; Saeed, Maaz
2018-11-18Dhivehi automatic speech recognition systemHassaan, Ibrahim; އިބްރާހީމް ހައްސާން; Ifham, Mohamed; ްމުހައްމަދު އިފްހާމ; Rasheed, Adam Raaif; އާދަމް ރާއިފް ރަޝީދު; Mohamed, Yameen; ޔާމީން މޮހައްމަދު
1968-11-11Dhivehi raajjeyge jumhooriyyaage qaanoon asaasee-
2009-03-09Do dragonflies migrate across the western Indian Ocean?Anderson, R. Charles; އާރ. ޗާރލްސް އެންޑާރސަން
2009-07-01Do you know about rabies?assessing the symptoms of rabies; Ministry of Fisheries and Agriculture
2018-06-08Does bathymetry drive coastal whale shark (rhincodon typus) aggregations?Copping, Joshua P.; Stewart, Bryce D.; McClean, Colin J.; Hancock, James; Rees, Richard
2016-12-01Does bathymetry drive whale shark aggregations?Copping, Joshua
2008Doing business 2009 : country profile for Maldives : comparing regulation in 181 economicsWorld Bank