Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 2308 to 2327 of 13474 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Naadhee'thamahdhun-
2014-08-06Nadalla takuruRomero-Frias, Xavier
2021Nagariya Borah 1950-
2009Nala Nala Raaje : waste awareness resource kit : communityފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަޢުސޫމާ ޖަލީލް; އިލެއިން ގްލެން; ގޭލް ސެޑޮން; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; Shafeeqa, Fathimath; Jaleel, Mausooma; Glenn, Elaine; Seddon, Gayle; Shazna, Mariyam
2009Nala Nala Raaje : waste awareness resource kit : retailersފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަޢުސޫމާ ޖަލީލް; އިލެއިން ގްލެން; ގޭލް ސެޑޮން; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; Shafeeqa, Fathimath; Jaleel, Mausooma; Glenn, Elaine; Seddon, Gayle; Shazna, Mariyam
2020-08A narrative review comparing SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 and MERS-CoV highlighting their characteristic features, evolution and clinical outcomesSubbaram, Kannan; Ali, Sheeza
2016-01-01A nation unburdened: elimination of lymphatic filariasis in Maldivesމިނިސްޓުރީ އޮފް ހެލްތް; Ministry of Health
2015National biodiversity strategy and action plan 2016-2025އިލްހާމް އަތޯ މުޙައްމަދު; Mohamed, Ilham Atho
2016-01-01National child health strategy – every newborn action plan (ENAP) : Maldives : 2016-2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު; Ministry of Health
2016-01-01The national curriculum frameworkNational Institute of Education
2013National drug use survey : Maldives 2011/2012United Nations Office on Drugs and Crime; ޔުނިޓެޑް ނޭސަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކުރައިމް
2019-07National fisheries and agricultural policy 2019 - 2029މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޒަރ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture of the republic of Maldives
2009-05National gender equality policy and framework for operationalisation : consolidating President Mohamed Nasheed's policy statement into public policy and action for changeޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑް; United Nations Population Fund
2016-01-01National human rights frameworkAttorney General's Office
2014-01-01"National independence and sovereignty must not be compromised while facing major challenges"-President YameenNational institute of education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2014National integrity system assessment : Maldives 2014ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް; Transparency Maldives
2018-11-08National medicine policy 2018-2023Maldives Food and Drug Authority; މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޮރެޓީ
2017-02-05National mental health policy 2015-2025Health Protection Agency; World Health Organization; ހެލްތު ޕްރެޓެކްސަން އެޖެންސީ; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2020National multidimensional poverty in Maldives 2020National bureau of statistics; ނެޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
2008-09-01National occupational health profile – Maldivesހަބީބުއްﷲ ސައްޔިދު; Saiyed, Habibullah