ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 429
Issue DateTitleAuthor(s)
2022ދާޚިލީ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރެއްވި ދުވަސް-
2022މުޙައްމަދު ފަރީދް ދަތުރުކުރި ރިޔާ ދޯންޏެއް-
2022އަންނަބީލާ ފާތުމަތު ސަޢީދު-
2022އަންނަބީލާ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ (ތުއްތުގޮމާ)-
2022Ibrahim Faamuladheyri kilegefaanu was appointed prime Minister when the Sultanate was restored in 1954-
1324ހެންވޭރު މައިޒާންގެ-
2021އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނު އީދަށް ވަޑައިގަތުން-
2021ވާތުންކަނާތަށް ކޮޅަށް :- 1- ދޮށީ ކަލޭގެފާނު ކުޑަ ސީދީ 2- ކަކާގޭ އިސްމާޢީލް ދީދީ 3- ކުޑަކަމަނަ ތުއްތު. މެދުގައި އިށިދެވަޑައިގެން މާންދޫގޭ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު-
1976-03-29ގަން ހޭންޑެޑް އޯވަރ ޓު މޯލްޑިވްސް-
2021މާންދޫގޭ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު-
2021ކަނާތުންވާތަށް- ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ދީދީ، ޢައިޝަތު ޒުބެއިރު، އައިމިނަތު ޙުސެން-
2021މެދުގައި ޙަސަން 1 ނޫރައްދީނު. ކަނާތްފަރާތުގައި- ބުރުނީގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ، ސިއްކަ ތުއްތީދީ، ޙުސެން ޙިލްމީ ދީދީ، ބުރުނީގޭ އިބްރާހީމް ދީދީ-
2021ޝަމްސުއްދީން ރަދުންގެ އަނބިކަބަލުން މެދުގަޑުވަރު ދޮށީގޮމާ-
2021މާރަންދު ގަނޑުވަރު ދޮށީ މަނިއްޕުޅު-
2021ގަޑުވަރު ތެރެއާއި އެތެރެ ކޯލުގައިވާ އުސްގެކޮޅު ފިޔަވައި އެންމެހާ އިމާރާތެއް ތަޅާނިންމުމަށްފަހު ، ގަސް އިންދަންފެށީއެވެ-
20211937މ.މޭ – ފްރާންސް ވަނަވަރު "ބޯގަންވިލާ" ގެ ކެޕްޓަނާ ހަސަން ނޫރައްދީން(2) މަތިގޭގައި ކަނާތުން – މުހައްމަދު އަމީން – މުހައްމަދު ފަރީދު – ކީރިތި މަހާރަދުން – ކެޕްޓަނާއި އޮފިސަރެއް – ހަސަން ފަރީދު-
2021ޗާންދަނީމަގު އުތުރުން ދެކުނަށް 6 މެއި 1979-
2021މަތިގޭ ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅުތެރެ ހަސަން ނޫރައްދީންގެ ރަސްކަމުގައި - ދޫލަނާޅާއިރު-
2021ސުލްތާން މުހައްމަދު ފަރީދް، ރައިޓް އަހްމަދު ޝަފީޤް، ބޮޑީ ގާޑް، ލެފްތް މެދުސީދީ ބަޑިއަލިބޭގޭ މުހައްމަދު ހަލީމް އެންޑް އަދްނާން ހުސައިން-
2021މަތިގޭގައި - ކަނާތުން، ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ- އަލީ ކުޑަރަންނަ ބަޑޭރި ކިލެގެފާނު، ހަސަން ފަރީދު، މުހައްމަދު ފަރީދު، ހަސަން ނޫރައްދީނު ރަދުން، ބިދޭސީ މެހެމާނެއް، މުހައްމަދު އަމީން އަދި ހުސައިން ހިލްމީ ދިދީ-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 429