Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/160
Title: ރީތިގަސް : އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާގެ ޅެމަކާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް
Other Titles: Reethigas : alfaal'ilaa Aminath Faizage lhenmakaaeku vaguthukolheh
Authors: Sodhiq, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Keywords: Literature
Poetry
critique
ޅެންވެރިކަން
ޅެން ޝަރަހަ
އާމިނަތު ފާއިޒާ
ގަސް
ގަހުގެ ޝަކުވާ
Issue Date: 1-Apr-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Sodhiq, A. (2006). Reethigas : alfaal'ilaa Aminath Faizage lhenmakaaeku vaguthukolheh. Faithoora, 27(1), 61-67.
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (2006). ރީތިގަސް : އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާގެ ޅެމަކާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް. ފަތްތޫރަ 27(1)، 61-67
Series/Report no.: Faithoora;325
ފަތްތޫރަ;325
Description: ފަތްތޫރަ 324 ވަނަ އަދަދާ ގުޅޭ
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/160
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
325_pt17-08172017131237.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.