Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorއަޙުމަދު ޝަރީފް-
dc.contributor.authorShareef, Ahmed-
dc.date.accessioned2018-06-06T04:21:44Z-
dc.date.available2018-06-06T04:21:44Z-
dc.date.issued2016-10-16-
dc.identifier.citationއަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ކާށި ހެހުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.en_US
dc.identifier.citationShareef, A. (2016). Kaashi hehun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1944-
dc.publisherމޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަންen_US
dc.publisherMaldives Marketing and Public Relations Corporation-
dc.subjectކާށިހެހުންen_US
dc.subjectފޭރާއިން ކާށި ހެހުންen_US
dc.subjectކާށިen_US
dc.subjectSkinning the coconuten_US
dc.subjectcoconuten_US
dc.titleކާށި ހެހުންen_US
dc.title.alternativeKaashi hehunen_US
dc.typeImageen_US
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 02 - Kaashi hehun.tif25.41 MBTIFFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.