Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1963
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorއަޙުމަދު ޝަރީފް-
dc.contributor.authorShareef, Ahmed-
dc.date.accessioned2018-06-06T07:29:52Z-
dc.date.available2018-06-06T07:29:52Z-
dc.date.issued2016-10-16-
dc.identifier.citationއަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ރިޔާނެގި ދޯނި ދުއްވުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.en_US
dc.identifier.citationShareef, A. (2016). Riyaanegi dhaoni dhuvvun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1963-
dc.publisherމޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަންen_US
dc.publisherMaldives Marketing and Public Relations Corporation-
dc.subjectރިޔާނެގިދޯނީގައި ދަތުރުކުރުންen_US
dc.subjectރިޔާނެގި ދޯނިen_US
dc.subjectރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަންen_US
dc.subjectދިވެހި ފަތުރުވެރިކަންen_US
dc.subjectTravelling on a sail dhoanien_US
dc.subjectSail dhoanien_US
dc.subjectFishing in Maldivesen_US
dc.subjectMaldivian tourismen_US
dc.titleރިޔާނެގި ދޯނި ދުއްވުންen_US
dc.title.alternativeRiyaanegi dhaoni dhuvvunen_US
dc.title.alternativeTravelling on a sail dhoanien_US
dc.typeImageen_US
Appears in Collections:މުވާޞަލާތާއި ދަތުރުފަތުރު
Communication & transportation P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 40 - travelling in sail dhoani.jpg10.93 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.