އެމް. އެން. ޔޫގެ ދަސްވެނީންގެ ތީސީސްތައް
MNU Thesis Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-11Institutional and professional readiness for inclusive education : perceptions of the teachers in schools of Hithadhoo, Addu atoll, Republic of MaldivesShareefa, Mariyam; މަރިޔަމް ޝަރީފާ
2017-11-01The practicum in teacher education in the Maldives : current practices, issues and future directionsRasheed, Suneena; ސުނީނާ ރަޝީދު
2017-06-15Policy processes in the evolution of education in the Maldives : 1900–2015Ali, Aishath; ޢާއިޝަތު ޢަލީ
2009-11-01ދިވެހިބަހުން ލިޔުންތައް ލިޔަނީ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ އޮނިގަނޑަށް (އިންފޮރމޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރއަށް) ފެތޭގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟Ali, Ashraf
2014-06-01ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބަސް މަސްހުނިކުރުން : ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިރު، ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް މަސްހުނި ކުރާގޮތުގެ ދިރާސާAfeef, Hameeza; ހަމީޒާ އަފީފު
2015-11-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރީސުކޫލުތަކުގެ ބައިލިންގުއަލް ދަރިވަރުން ބަސްކޮށާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ބަސްAhmed, Zeenath; ޒީނަތު އަޙްމަދު
2014-06-01(ދިވެހި ބަހުގެ ލަފުޒުގެ ޢިލުމުގެ ތެރެއިން ލަފުޒު ފުރޮޅުން (ޑެރިވޭޝަންAfeef, Azeeza; ޢަޒީޒާ ޢަފީފު
2015-02-01ޕޮލިޓިކަލް އައިޑެންޓިޓީ" ޤާއިމު ކުރުމުގައި ބަހުގެ ދައުރު"Ibrahim, Aminath; އާމިނަތު އިބްރާހިމް
2014-01-01ލިޔުންެތެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވަން ވަގުތު ދިނުމުން، ދިވެހިބަސް ކިޔަވާ ސާނަވީ ދަރިވަރުންގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރަށް އަންނަ ބަދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟Zidhna, Aishath; އައިޝަތު ޒިދުނާ
2013-01-01ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ބަސް ބޭނުންކުރުން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ދިވެހިބަހަށްދޭ ސަމާލުކަމާއި މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހުގެ ޕޮލިސީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްJameel, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
2014-01ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާ އިރު، ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން އެސްޕެކްޓާއި ޒަމާން ވަކިކޮށް ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟Zahir, Aminath; އާމިނަތު ޒާހިރު
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11