Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/263
Title: ސުނާމީގެ އިބްރަތް
Other Titles: Tsunaameege ibraiy
Authors: Sodhiq, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Keywords: Literature
Poetry
ސުނާމީ
ފުރާނަ ގެއްލުން
ކާރިސާ
ޅެންވެރިކަން
Issue Date: 1-Mar-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Sodhiq, A. (2006). Tsunameege ibraiy. Faithoora, 27(12), 58.
.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (2006). ސުނާމީގެ އިބްރަތް. 27(12), 58
Series/Report no.: Faithoora;324
ފަތްތޫރަ;324
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/263
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324_pt18-08302017102416.pdf306.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.