Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/264
Title: ބަދަލުވަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނަޒަރެއް
Other Titles: Badhaluvamundhaa Dhivehiraajje ah nazareh
Authors: Adam, Aboobakuru
އަބޫބަކުރު އާދަމް
Keywords: Poetry
Literature
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Adam, A. (2006). Badhaluvamundhaa Dhivehiraajje ah nazareh. Faithoora, 27(10), 51-52.
.އަބޫބަކުރު އާދަމް. (2006). ބަދަލުވަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނަޒަރެއް. ފަތްތޫރަ. 27(10)، 51-52
Series/Report no.: Faithoora;322
ފަތްތޫ;322
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/264
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322 pt16-08142017114600.pdf904.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.