ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA) Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2004-11-01އެޗް.ސީ.ޕީ.ބެލް ލިއުއްވި ރާއްޖޭގެ ފަޑިޔާރުންގެ ލިސްޓްމުޙައްމަދު ވަޙީދު; Waheed, Mohamed
2005-03-01; 2005-01; 1-11-2004އެޗް. ސީ. ޕީ. ބެލް ލިޔުއްވި ރައްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓުމުޙައްމަދު ވަޙީދު; Waheed, Mohamed
2002-05-01; 2002-08-01; 2002-07-01އިންސާފުގެ ގޮނޑިމުޙައްމަދު އަމީން; Ameen, Mohamed
2017-01-01އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ ގާނުނީ ގޮތުން ހަމަމަގު ކުރަންޖެހޭ!ޙުސްނުއްސުޢޫދު; Suood, Husnu
2014-07-24ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުންޙުސްނުއް ސުޢޫދު; Suood, Husnu
2002-02-01ޞަލާހުއްދީން ލިޔުއްވި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައްމުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދްވީ; Nadhuvee, Mohamed Waheedh
1970-10-18ސަރުކާރުގެ އެންގުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދަންޖެހޭ މީހުން ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނު-
1969-01-20ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު-
1381-01-01ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު-
1380-01-01ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު-
1968-11-11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނީ އަސާސީ-
2008-01-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12