ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA) Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1055
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-09-03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 67 ވަނަ މާއްދާ؛ ރައްޔިތުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ލީގަލް ބްރީފްއަލްއުސްތާޛު މަރްޔަމް ނީލާ; Neelaa, Mariyam
2012-07Strengthening legal education and judicial training in the Maldives : a case studyNanwani, Suresh; ސުރެޝް ނަންވަނި; Ayus, A. Mohaimin; އ. މޮހައިމިން އަޔުސް
2024Maldivian legal system : corruption control mechanisms and codes of conduct for law enforcement officialsShameem, Hussain; ޙުސައިން ޝަމީމް
2005-06Strengthening the Maldivian judicial system : draft discussion paperEinfeld, Marcus. R
2012-02A legacy of authoritarianism : a dossier on the Maldivian judiciaryThe President's Office, Maldives; ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް، މޯލްޑިވްސް
2024Maldives governance updates : the Maldivian court systemTransparency Maldives
2002-05-23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު : 1/2022އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް; Attorney General Office
2019-12-11ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އަރުވާ ލަފާ-
2013ޝަކުވާ / މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ހައްލު ކުރުމުގެ ނިޒާމް : އެލމިނޭޓިން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް (ޕޮޕޮސް) ، ތްރޫ ސައުންޑް މޭނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލް : (ޖެފް -6 ޕޮޕްސް ޕްރޮޖެކްޓް)މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ; Ministry of Environment Climate and Technology, Climate and Technology; އެލމިނޭޓިން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ، ތްރޫ ސައުންޑް މޭނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލް; Elimination Persistent organic Pollutants through Sound Management of Chemicals; ޔޫއެންޑީޕީ; United Nation Developments
2020-08-14Report to the Human Rights Committee on Maldives : freedom of religion or belief (ICCPR art. 18), freedom of expression (ICCPR art. 19) and right of peaceful assembly (ICCPR art. 21)ވޯލްޑް އިވެންޖެލިކަލް އެލަޔަންސް; World Evangelical Alliance
2019Maldives : holding public officials accountableޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓްނޭޝަނަލް; Transparency International
2016-08-15ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު-
2015-12-02ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު-
2015-08-27ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު-
2015-01-05ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު-
2014-05-13ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު-
2002-05-23ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)-
2008-07-23ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު-
2020Maldives 2020 international religious freedom reportUnited States Department of State
2014Maldives law review 2014Maldives law institute
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1055