ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހުމާންދާރީ
Hospitality & Tourism Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-03-12Bed capacity increases, monthly fluctuations in arrivals and implicationsShakoor, Ibrahim Athif; އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރް
2019-04-13The guest-house segment of the tourism industry 1 : growth in numbers and geographic expansionShakoor, Ibrahim Athif; އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރް
2019-05-29Reason to be cautiously optimistic to break the 2 million mark in tourist arrivalsShakoor, Ibrahim Athif; އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރް
2019-09The guest-house segment of the tourism industry 3 : findings and recommendationsShakoor, Ibrahim Athif; އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރް
2001-07The economics of shark and ray watching in the MaldivesAnderson, Charles; Waheed, Ali; ޗާރލްސް އެންޑާރސަން; އަލީ ވަހީދު
2002-10-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2009-03-01ފަތުރުވެރިކަމާއި ތަރިކަWaheed, Mohamed; މުޙައްމަދު ވަޙީދު
2005-06-01ފަތުރުވެރިކަމާއި ތަރިކަމުޙައްމަދު ވަހީދު; Waheed, Mohamed
2016-10-16ކޮންރޭޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯރޓްގެ ކަނޑުއަޑި ރެސްޓޯރަންޓްގައި ކެއުމަށް އިންސާފުކުރުންއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
2016-10-16ޕެރަޑައިސް އައިލަނޑް ރިސޯރޓްގެ ގޮނޑުދޮށްއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
2016-10-16ރީތިރަށް ރިސޯރޓްގެ މޫދުގެތައްއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
2016-10-16ސްޕާރގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްތަކުގައިއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
1999-05-16ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; The President's Office
2001-05-01ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުންއަޙުމަދު ޝިޔާމް; މުޙައްމަދު ލުތުފީ; Shiyam, Ahmed; Luthfee, Mohamed
1988-11-01Tourism and the environment: Views from the country's first tourism minister.Explore Maldives
1998-11-01The good sense of eco-tourismDonnellan, Kate; ކޭޓް ޑޮނެލަން
2011-09-01Tourism Yearbook 2011Ministry of Tourism Arts and Culture
2018-03-182020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަރަންޓު އުޅަނދު ނޫނީ މާލެއަށް އެތެރެ ނުކުރުންޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2015-01-01Tourism sector: conservation & waste waterThe Maldives Tourism Adaptation Project
2015-01-01Addressing barriers to effective climate change adaptation in the water and wastewater services in resorts and dependent communities: Increasing. Climate Change Resilience of Maldives through Adaptation in the Tourism SectorThe Maldives Tourism Adaptation Project
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45