މަސްވެރިކަން
Fisheries Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 520
Issue DateTitleAuthor(s)
2017އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މަސް 2017ޢަދުނާން ޢަލީ ( ތަރުޖަމާކުރީ); ޑޮކްޓަރ ޢަބުދުالله ނަސީރު ކ.ޭ ޖ.ީ މުޙައްމަދު (ތަރުޖަމާކުރީ); އެފ.ް ޖ.ީ މުޙައްމަދު (ތަރުޖަމާކުރީ); Ali, Adhunaan (Translator); Mohamed, Dr. Abdullah Naseer K. G. (Translator); Mohamed, F . G (Translator)
2024ލޭނު މަސްވެރިކަން : މަސްވެރިކަމުގެ ހުނަރު 1މުޙައްމަދު މަނިކު; Manik, Mohammed
2017-01-31Report for the Maldives pole & line skipjack and yellowfin tuna fisheriesKiseleva, Anna; Akroyd, Jo; Stokes, Kevin
2020-12-10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕުލޭންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސ; Raeesuljumhooriyyaa ge Office
2013Fisheries sector and development of Maldives: can vocational and technical education help?Alam, Gazi Mahabubul; Farhath, Aishath; Othman, Abdul Jalil; Al-Amin, Abdul Quasem
2022Talking points-
2015-03Field observations of sea cucumbers in the north of Baa atoll, MaldivesDucarme, Frédéric
2022-01-04ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ،ް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
2021-03-29Otolith chemical fingerprints of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in the Indian Ocean : first insights into stock structure delineationGuerrero, Antonio Medina
2019-07The Maldives national plan of action to prevent, deter and eliminate illegal unreported and unregulated fishing (NPOA-IUU)Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
2023Exploratory fishing for large pelagic species in the MaldivesAnderson, R. C.; Waheed, A
2019Fishermen’s forum 2019 : on the occasion of the 39th fishermen’s day of the Maldives : reportRaufath Nizar, Hawwa; Ibrahim, Munshidha
2022-05-21Blue economy in small island developing states : status of private sector partnerships and implementation of SDG 14Manikarachchi, Imali; އިމާލީ މަނިކަރަޗީ
2007-05-21އަޑީގައި ދިއްލައިގެން ކުރާ އެންވެރިކަން ބަލާލުމަށް 2007 މެއި މަހުގެ 02 ން 09 އަކަށް ޖަޕާނަށް ކުރެވުނު ސްޓަޑީ ޓުއަރގެ ރިޕޯޓްމުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2017އަންނައް އޮތް ޖީލުތަކައް މަސް-
2021-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް, ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
2015A socio-economic assessment of the tuna fisheries in the MaldivesHohne-Sparborth, Thomas; Shiham Adam, Mohamed; Ziyad, Adam
2013Maldives livebait fishery management plan 2013Gillett, Robert; Jauharee, A Riyaz; Adam, M Shiham
2021-07-29Tuna behaviour at anchored FADs inferred from local ecological knowledge of tuna fishers in the MaldivesJauharee, Ahmed Riyaz; Capello, Manuela; Simier, Monique; Forget, Fabien; Adam, Mohamed Shiham; Dagorn, Laurent
2023Reconstruction of total marine catches for the Maldives: 1950 – 2010Hemmings, Mark; Harper, Sarah; Zeller, Dirk
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 520