މަސްވެރިކަން
Fisheries Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233
Issue DateTitleAuthor(s)
1981-12-10ދިވެހިމަސްވެރިކަމާ، ދިވެހިޤައުމުގެ ތަރައްޤީ ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައެވެމުހައްމަދު ނަސީރު; Naseer, Mohamed
1981-12-10ދިވެހި މަސްވެރިކަންއަލީ ޝާރީފް; Shareef Ali
1981-12-10މަސްވެރިންގެ ދުވަސްޢަބްދުލްްޤާދިރު އަބްދުލްހަކީމް; Abdul Hakeem, Abdul Qadhir
1981-12-10މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ ތަޢުލީމް އާ އެކުގައެވެޢަބްދުﷲ ޒަމީރު; Zameer, Abdulla
1981-12-10މަސްވެރިކަންމުހައްމަދު ޤާސިމް; Qasim, Mohamed
1981-12-10ދިވެހި އަންހެނުންނާއި މަސްވެރިކަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10What we have not achieved in fisheries sectorޖާދުﷲ ޖަމީލު; Jameel, Jadhullah
1998-12-10ތެލުގެ އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10ރޮދުއަޅައިގެން މަސްހިފުންމުޙައްމަދު އާދަމް; Adam, Mohamed
1998-12-10މުއްސަދިކަމަކީ މަސްވެރިކަންޢަފީފާ ޢަފީފު; Afeef, Afeefa
1998-12-10މަސްވެރިންނަށްދޭ އަގު - 1997މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10މަސްވެރިކަން ...... ރާއްޖޭގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ބުރުސޫރައަތިއްޔާ އިބުރާހިމް; Ibrahim, Athiyya
1998-12-10މަސްވެރިއެއްގެ އަޑުއަބުބަކުރު އާދަމް; Adam, Aboobakuru
1998-12-10މަސްވެރި ޒުވާނާޢަފީފާ ޢަފީފު; Afeef, Afeefa
1998-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު 1997މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10މަސްބޭނުން ކުރެވުނު ގޮތާއި އެކްސްޕޯޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10(މަހަށްފުރި އަދަދު (1000 އިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10Fisheries science in the Maldivesމުހައްމަދު ރިޔާޒު ޖައުހަރީ; Jauhary, Mahomaed Riyaz
1998-12-18Erosion problems & solutionsAlimanikufaanu, M.; މ. އަލިމަނިކުފާނު
1998-12-10Economics of shark and ray watching in the MaldivesAnderson, Charles; Waheed, Ali; ޗާރލްސް އެންޑާރސަން; އަލީ ވަހީދު
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233