އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 441
Issue DateTitleAuthor(s)
2017A comprehensive housing market study for the greater male region 2017 final report-
2021Maldives police service public perception survey report-
2011-08ތިލަދުންމަތި އުފެއްދި ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކުގެތެރެއިން : ނޮޅިވަރަމު ދޮންޢަލީ ކަލޭގެފާނުއާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން; AbduRahman, Adam
2012-12އަލްމަރުޙޫމު ޔޫސުފު އަލީފުޅުގެ ހަނދާނުގައިއަބޫބަކުރު އާދަމް; Adam, Aboobakuru
2011-02ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް އަވަސްކަޅިއެއްއާމިނަތު ޝާޒިނާ; Shaazina, Aminath
2012-12ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ޒިކުރާޒުލްފާ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Zulfa
2021Social value orientations and public confidence in institutions : a young democracy under the imprint of Covid-19Moosa, Sheena; Riyaz, Aminath; Abdul Raheem, Raheema; Shiuna Musthafa, Hawwa; Zeen Naeem, Aishath
2012-04ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުމަކީ އެކުދިންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް މިކަމާމެދު މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން ފުންކޮށް ވިސްނާލުން މުހިންމުއަޙްމަދު ނާފިއު; Naafiu, Ahmed
2012-041987 މ. ވަނަ އަހަރަކީ ސްކޫލު ހެލްތު ޕޮރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ފެށި އަހަރެވެމުޙައްމަދު އިސްމާއީލު ފުޅު; Fulhu, Mohamed Ismaail
2012-04ޅަފުރައިގެ ދުވަސްތައްމުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ; Nadhuvee, Mohamed Waheedhu
2012-12އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް އަލީފުޅުގެ ހަނދާނުގައިޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2012-12މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ ގަލަމުން : ޔޫސުފް އަލީފުޅަށް ﷲ ރަޙުމަތް ލައްވާށިއަޝްރަފް ޢަލީ; Ali, Ashraf
2020-10Preliminary report : survey on socio-economic aspects of COVID-19 in the Maldives : (round two June 2020)Moosa, Sheena; Suzana, Mariyam; Najeeb, Fazeel; Raheem, Raheema Abdul; Ibrahim, Athifa; Riyaza, Fathimath; Usman, Sofoora Kawsar
2020-10-31Impact of COVID-19 on persons with disability in Maldives : results of quantitative and qualitative research findingsMoosa, Sheena; Riyaza, Fathimath; Usman, Sofoora Kawsar
2021Qualitative report : socio-economic impact of COVID-19 in the Maldives : social sector experiences during the COVID-19 pandemic's lockdown in the MaldivesMoosa, Sheena; Ibrahim, Athifa; Usman, Sofoora Kawsar
2012-02އެހެން މީހުންގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ލިބުންޙަސަން ސަޢީދު; Saeed, Hassan
2011-05ޤައުމެއްގެ ދިރުން ބިނާވެފައިވަނީ ފަރުދުންގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެއިސްމާޢީލް ޝަމީމް; Shameem, Ismail
2011-03A look at the increasing petrol prices in the Maldivesމުޙައްމަދު ނަސީޙް; Naseeh, Mohamed
2015-02DemographicsMinistry of Environment and Energy; މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
2013-09ޤަވާއިދު ނަންބަރު : 2013/ R-183ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު : ހއ.މާރަންދޫ-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 441