އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 630
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-04Human rights commission of the Maldives : activities addressing rights of persons with disabilitiesUnited Nations Development Programme
2022-05United Nations Development Programme : policy briefUnited Nations Development Programme
2016-07-03އަލްމަރްޙޫމް ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޒަކަރިއްޔާ "ތުއްތުދީދީ" ލ.މާބައިދޫ ފިނިހިޔާގެޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2020-02-02!މާބުލް އިއްސެ – މަޝްހޫރު ނުވިޔަސް ބަޠަލެއްޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2020Statistical pocketbook of Maldives 2020-
2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢާއިލާއާބެހޭ މައްސަލަތައްޢަލީ ސަމީރު; Sameer, Ali
2014-07Access to justice for children : MaldivesWhite & Case LLP
2019-06Promoting participatory approach to development by empowering womenMaldives Partnership Forum 2019; މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019
2019-09އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ނިޒާމު - ދިވެހިރާއްޖެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން; Anti-Corruption Commission
2019-01Maldives 2019 Human rights report-
2022-02Stakeholder engagement plan (SEP) : sustainable and integrated labor services (SAILS) (P177240)-
2006-08Moving from aspirations to impact : NGO shadow report on CRC Maldives : a supplementary report to the combined first and second periodic state reportHama Jamiyya; Care Society
2020-10New public management : challenges for the MaldivesAsim, Mohamed
2021-08އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 2021ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް; Human Rights Commission of the Maldives
2022-02-28އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ; Maldives National University
2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު : 2021Human Rights Commission of the Maldives; ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
2021-12-31; 2021މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު : 2021Maldives Inland Revenue Authority
2021-03އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން : ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަންފާތިމަތު ނަޒީފާ ސައީދު; Nazeefa Saeed, Fathimath
2017-11-01އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން : ނަޒާހަތްތެރި ސިވިލް ސަރވިސްއެއް ބިނާކުރުން އިދާރީ އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންއައިޝަތު މަނާލް ޚާލިދު; Manaal Khalid, Aishath
2020Human-driven atoll island expansion in the MaldivesDuvat, Virginie K.E.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 630