އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 348
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-12އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ އެލަވަންސް ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންމުހައްމަދު އިސްމާޢީލު ފުޅު; Ismail Fulhu, Mohamed
2016-11ހުވަދު އަތޮޅުގެ ވިދުންގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތްތައްއަލީ ނަސީރު; Naseer, Ali
2016-04ބޮޑެތި ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން މުޖްތަމަޢަށް ކުރާ އަސަރުޢައްބާސް ޢަބްދުﷲ; Abdulla, Abbaas
2016-03ޖާން ޑޮމިނިކް ބޯބީގެ ލާމަސީލު ހިތްވަރުއަޙްމަދު ސަމީރު އަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2016-03އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިންޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Jamal Aboobakuru, Abdul Azeez
2016-05!އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުންޙުސައިން ޞަލާޙު; Salah, Hussain
2016-01އިޖިޕްޓޮލޮޖީގެ ބާނީ ޖާން ފްރާސްވާ ޝެމްޕޮލިއޯންއަޙްމަދު ސަމީރު ޢަލީ; Sameer Ali, Ahmed
2015-08-01International youth day 2015ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2015-08-01Looking to succeed as an academician determine to acquire research skillsއާނިޔަތު އަލީ; Ali, Aniyath
2015-08-01ެމިނިވަންކަމުގެ މާނަ އޮޅުވައި ނުލަމާތޯއެވޢަލީ ޝަމީމު; Shameem, Ali
2015-08-01ބޮޑެތި ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން މުޖްތަމަޢަށް ކުރާ އަސަރުޢައްބާސް ޢަބުދުއްﷲ; Abdulla, Abbas
2014-01ދަރިވަރުން ދިވެހިބަހަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވަނީ ކީއްވެ؟ޞަލާޙް, ޙުސައިން
2014-01ދިވެހިދަރީންނޭވެ! ސިޔާސަތު ދަސްކޮށް ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް ބައްޓަންކޮށްދޭށެވެޒާހިރު, އާދަމް; Zahir, Adam
2015-11...ކުޑަކުދިން ހަދާ ދޮގަކީއަޙްމަދު ކަރަމް; Karam, Ahmed
2012-05ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތަކުގެ ތެރެއިން 3 : ކައިބޮއެ އުޅުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫެރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިގަނެވޭނެފަދަ ތަނަވަސްކަންނެތް ފަޤީރުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދެވި އެހީމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލު ފުޅު; IsmailFulhu, Mohamed
2015-07-01World population day spotlights needs of women and girls in emergencies-
2015-07-01World population day 2015Osotimehin, Babatunde
2015-05International day of families : 15 May 2015-
2015-05!ހޯހޯ! ތިޔަހެން ނުހަދާމަރިޔަމް ރިޒުމާ; Rizma, Mariyam
2015-05މޮރޮކޯގެ ޑރ. އަބްދުލް ހާދީ އައްތާޒީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައިމުޙައްމަދު ވަހީދު; Waheed, Mohamed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 348