އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 704
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-10-02The republic of the Maldives : joint submission to the UN universal periodic review, 36th session of the UPR working group.CIVICUS; ސިވިކަސް; Forum Asia; ފޯރަމް އޭޝިއާ
2006Human rights commission act, act no : 6/2006Human Rights Commission of the Maldives; ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
2020-11-29އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ސައްޙަކަމެއް ނޫންހުމައިދާ ޢަބްދުލްޤަފޫރު; Abdul Qafoor, Humaidha
2024Violence against women in MaldivesShuhad, Ahmed; އަޙްމަދު ޝުހާދު
2014އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014 : އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންAnti-Corruption Commission; އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
1999Maldivian national security and the threats of mercenariesހިދެޔުކި ތަކަހަސި; Takahashi, Hideyuki
2015Qualitative assessment : perceptions about women’s participation in public life in the MaldivesAbdulghafoor, Humaida
2012Resources and livelihoods of the Maldives islanders introduction : islands of maldivesThamizoli, Perumal
2021-10Maldives : collaborative behavior profileSanitation and water for all
2022-10Disengagement of Maldivian youth : a public perception study : October 2022Research Development Office, Maldives National University
2010-12-28އެކުވެރިކަން ކެނޑިގެންދާ ބައެއް ސަބަބުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abu Bakr, Abdul Azeez Jamaal
2011-01-20...މިތުރުކަން ކެނޑިގެންދާ ސަބަބުތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abu Bakr, Abdul Azeez Jamaal
2010-11-16ތަވާޟުޢުވެރިކަންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2015-03-13މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަން އެނގުންޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2015-01-16މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން-
2014-12-21ޒަމާންވީ ސުވާލަކަށް ޒަމާނީ ޖަވާބެއް: ފައިސާއިން އުފާވެރިކަން ގަނެވޭހެއްޔެވެ؟ (2 އާރޓިކަލް)ޢަޙްމަދު ސަމީރު އަލީ, Ali, Ahmed Sameer
2014-12-19ޒަމާންވީ ސުވާލަކަށް ޒަމާނީ ޖަވާބެއް: ފައިސާއިން އުފާވެރިކަން ގަނެވޭހެއްޔެވެ؟ޢަޙްމަދު ސަމީރު އަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2015Maldives, systematic country diagnostic : identifying opportunities and constraints to ending poverty and promoting shared prosperityWorld Bank Group
20202020 findings on the worst forms of child labor : MaldivesU.S. Mission to Maldives
2011-10-25''ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން. . ."ގުޑް ގަވަރނަންސްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 704