ސިއްޙަތާއި ބޭސްވެރިކަން
Health & Medical Sciences A Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 489
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-04-14ކޮވިޑް - 19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި، ތިމާވައްޓަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާ އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަމުން، އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ އުސޫލުތަކެއްގެ ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުމާގުޅޭ ރިޕޯޓު : ރިޕޯޓް ނަންބަރު : M19/EC/2020/03ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ; Rayyithunge Majileehuge Idhaaraa
2019-04-19National antimicrobial containment policy 2019-2023Maldives Food and Drug Authority
2022WHO step survey on risk factors for noncommunicable diseases : Maldives 2020-2021ރަހީމާ އަބްދުއްރަހީމް; ޝީނާ މޫސާ; Abudl Raheem, Raheema; Moosa, Sheena
2009-11Republic of Maldives National Influenza pandemic preparedness planMinistry of Health and Family; މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ
2011-09-13އާފަލުޙަމީދު, އަބްދުލް އަޒީޒު; Hameed, Abdul Azeez
2020-08-06މޫނުމަތި އަޅާން ޖެހެނީ ދަތްދޮޅީގައި!؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2018-02-22މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެން އައުންޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޙަމީދު; Hameed, Abdul Azeez
2016National child health strategy - every newborn action plan (ENAP) Maldives : 2016 -2020-
2015ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ފޮލިކް އެސިޑްހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ; Health Protection Agency
2017-12-04ސްޓްރޯކް ޖެހުންޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު; Abdul Azeez, Hameed
2012-06Expert mission to Maldives for verification of elimination of Lymphatic FilariasisRegional Office for South-East Asia
2021-09-24އުރަމަތި ދުޅަވެ ދޮސްގަތުންޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު; Abdul Azeez, Hameed
2018-03-22އުރަމަތީގެ ކެންސަރުޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު; Abdul Azeez, Hameed
2018Growing up well for boysMinistry of Education; މިނިސްޓްރިި އޮފް އެޑިއުކެެށަން
2020-06Evaluation of Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) system in the Maldives : mortality cause specific approachUsman, Sofoora Kawsar; Moosa, Sheena; ޞަފޫރާ ކައުޘަރު ޢުޘްމާން; ޝީނާ މޫސާ
2018-05-14އަލީބޮޚާރީއަބްދުލް އަޒީޒު ހަމީދު; Azeez Hameed, Abdul
2011-09-13އަލަނާސިއަޒީޒު ހަމީދު, އަބްދުލް; Azeez Hameed, Abdul
2022-05-31އާރތްރައިޓިސްއަބްދުލް އަޒީޒު ޙަމީދު; Azeez Hameed, Abdul
2012-09-12އެޕްރިކޮޓްއަބުދުލް އަޒީޒު ޙަމީދު; Hameed, Abdul Azeez
2017-11-27އެޕެންޑިކްސް ދުޅަވުންއަބުދުލް އަޒީޒު ޙަމީދު; Hameed, Abdul Azeez
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 489