ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 740
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09.ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2012-05-17ބޮޑުފެންގަނޑުޠޯހާ އަބޫބަކުރު; Abubakuru, Thoha
1992-01-01Maldive ODD history: The Maldives Archipelago and its people : volume 2Vilgon, Lars; ލާރސް ވިލްގަން
2012-05-17ގަމު ހަތްތެލިޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, T'haahaa
2022އަލްއަމީރު މުޙަންމަދު ފަރީދު ދީދީޒާހިރުއަލްއުސްޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުއައްޝައިޙް އަޙްމަދު ޝާޠިރު, އަޙުމަދު; Zaahirualusdhu Ibrahim Shihaabu ah shaih Ahmed Shaathiru, Ahmed
2018-02-15ބޯގަފަތްކޮޅުތަކުން އެނގެނީ ކޯއްޗެއް ؟ޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2012-02-20ްޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަނޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2022-04-15ދިޔޯގެ ރައިވަރު: މުއްސަނދި ޚިޔާލުން ކުރައްސަވާފައިވާ އަދަބީ ތަރިކައެއްނަސްމާ އަބްދުލްމުހުސިން; AbdulMuhusin, Nasma
1979Republic of MaldivesPaxton, John
2021-08-17ދިވެހިންނާއި ބަނބުކެޔޮނަސްމާ އަބްދުލްމުހުސިން; AbdulMuhusin, Nasma
2022-02-09އަލާގެ ގަލަމުން : ދިވެހީންގެ ވާހަކައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟އަހުމަދު އަލާ ދީދީ; Didi, Ahmed Ala
2021-07-09ދެކުރު އެއްކޮށްގެން ކެއުން ރަދުން މަނާކުރެއްވީ ކީއްވެ؟ނަސްމާ އަބްދުލްމުހުސިން; AbdulMuhusin, Nasma
2019-02-13ުހުކުރުމިސްކިތު ޤަބުރުސްތާނުގައިހުރި ހައްދުންމަތީ ގަމު ޢަލީ ނައިބު ކަލޯގެފާނުގެ މަރިޔާބީފާނުގެ މަހާނަގައޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2022Poetry for linguistic description: the Maldives inside and outside the Arabic cosmopolis in 1890Field, Garret
2014-03-28އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޔޫނުސް "ސޭކަ ހުސޭނު" ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2011-12-29ކެރެދި ކަމަނާގެ މޫސާގެ ކަމަނާޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2020-05-31ހައްދުންމަތީގެ އިހު ވާހަކަ : ކައްދޫ ޙަސަނުގެ ހާ ބަނުންޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2017-03-27ްއައްނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދުގެ ޙަޔާތުގެ މައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއުއަޙުމަދު މަނިކ; Manik, Ahmed
2013-04-21''ހައްދުންމަތީގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން "ބުންބެރަޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2013-11-03ހައްދުންމަތީ ކަޅައިދޫ އާބާދުވުމާއި ފަޅުވުން (1)ޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 740