ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 712
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Timeline of Maldives historyMaldives Heritage Survey
2022-08-25މަލިކައްޑޫގެ ނިމުމާއި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އެގްރިމެންޓްގެ އުފެއްދުންހަސަން މުހައްމަދު; Mohamed, Hassan
2022-05-20ގާފަރު ކަޅު އުބުށޭމު ދަންނަމުތަ؟ނަސްމާ އަބްދުލްމުހުސިން; Abdul Muhusin, Nasma
2-02-01--
1980-02Report on The Survey of Island Women Republic of Maldives 1979އޯވާރސީސް އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑް, Overseas Education Fund; ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެޖެންސީ, National Planning Agency
2019Jaufar. S. (2019). An archaeological study of the Maldive Islands : investigating the Islamic period settlementsJafar, shiura
2009Portuguese encounters with Sri Lanka and the Maldives : translated texts from the age of the discoveriesChandra R. de Silva, Farnham
2015-07-22...ުމިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ހިނދZaheen, Hassan; ޙަސަން ޒަހީން
2021-09އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ނައިފަރީ، ނ.ހޮޅުދޫ، ނައިފަރީގެއާދަމް އިބްރާހިމް, އާދަމް އިބްރާހިމް; Adam Ibrahim, Ibrahim
2021-02ސ. ހުޅުދޫ މާލިމީގޭ މޫސާ މަނިކުފާނު (ތިނަދޫ މޫސާ ހިރިހަމައިދި ކަލޭފާނު)މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން, މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން; Mohamed Hamdhoon, Mohamed
2012-10-16; 2012-10-17އިހުގެ ފަތްފުތްތަކުން... (3) ފުވައްމުލައް (1)Hussain, A. (2012). Ihugefaifuhthakun... (3) Fuvahmulah (1). https://www.liyuntherin.org/archives/3159; ޢަލީ ޙުސައިން; Hussain, Ali
2012-05-03ފަންވަތު ޖެހުން ނުވަތަ ނަމާދު ހާޒިރީޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު; Mohamed, Hassan Shakir
2015-06-25މާބިނުން މަނާއަޙްމަދު ޝިޔާމް; Shiyam, Ahmed
2017-05-21މާހެފުންސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް; Abdul Kareem, Saud
2015-11-05”ދީނީ ޚިލާފުތަކުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެ”ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-10-17ދިވެހި ޤައުމީ މާޢަބްދު ﷲ, ސަޢީދު; Abdhullah, Saee'dh
2017-02ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުލައްދަނޑި-
2016-11އަންނަބީލާ އާމިނަތު ޙުސެން-
2017-05-27ދިވެހި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުންސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް; Abdul Kareem, Saudhu
2016-10-07ތާޅަފިއްޔާ ދިއުންޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sodiq, Abdulla
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 712