ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 544
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-12ކުރީޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުންޙުސެއިން ސަޢީދު; Saeed, Hussain
2013-03ބާމިސްކިތު ހިލައަޙްމަދު ޒަމީރު; Zameer, Ahmed
2011-09-01ޙާޖީ ބަންޑާރައިންގެ ހަނގުރާމަމުޙައްމަދު ޣިޔާޡުއްދީން; Ghiyasuddin, Mohamed
2013-03ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުވަދު އަތޮޅަށް (ގއ.، ގދ.) ކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓުދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ; Dhivehi Bahuge Acedamy
2011-09-01މާޅޮހުގެ ސިޔާސީ ތާރީޚުން, ތިން ޞަފުޙާމުޙަންމަދު ނަޞީރު; Naseer, Mohamed
2013-03އިންޑަސްވާދީ ރަށްވެހިކަމާ ރާއްޖެއާ އޮތް ގާތްކަން...ޝަހުމާ ޢަލީ; Ali, Shahuma
2012-10ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު : ގަނޑުވަރު ދަރިކޮޅުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން (2)ޙަސަން ލަބީބު; Labeeb, Hassan
2016-06ދިނީ ޚިލާފުތަކުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަބޫ ބަކުރު ދަވޫދު; Dawood, Aboobakuru
2011-08މަޑަވެލީ މޫސިއާއަކީ، ޝަޙްސިއްޔަތެއްއަލީ ނަސީރު, އަލީ ނަސީރު; Ali Naseer, Ali Naseer
2013-03ދިވެހިރާއްޖެ (2)ޢަލީ ނަސީރު; Naseer, Ali
2011-06ތާރީޚަށްޓަކައި : ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ޤައުމީ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައްމުޙަައްމަދު ނަޞީރު; Naseer, Mohamed
2015-10ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުނަސީމާ މުޙައްމަދު; Mohamed, Naseema
2011-06ބޭރުގެ ލިޔުންތެރިންގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ(6) : ފްރެޑްރިކް ޑީ ހޫޓްމަން، 1559މ.އިސްމާޢީލް ނަޞްރު; Nasru, Ismail
2015-02-01ރަންނަމާރިއަކީ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސްޤަރީނާއެއް ނުދެއްކޭނެ އެވެޢަބުދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-10އެއް ރެއަކު ވަކި ގަޑިއެއްގެ ފަހުން ހަކުރާގެއަށް މީހުން ވަނުން މަނާކުރުންއަޙްމަދު މަނިކު; Manik, Ahmed
2011-031960 ވަނަ އަހަރު ހުކުރު މިސްކިތް-
2011-08ކ.ގުރއިދޫގައި ހުންނަ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުމުޙައްމަދު އިސްމާއީލް, މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް; Mohamed Ismaail, Mohamed Ismaail
2011-03ރާއްޖެ ތަރައްޤީއާ ދިމާއަށް ފިރުކެން ފެށުން : ޔޫ. އެން. ގެ އެލް. ޑީ. ސީ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރުވާން ކުރި މަސައްކަތްHussain, Abdull Rasheed; ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
2011-08ތިލަދުންމަތި އުފެއްދި ޝަޙްސިއްޔަތުތަކުގެތެރެއިން ނޮޅިވަރަމު ދޮންޢަލީ ކަލޭގެފަަންއާދަމް ޢަބްދުލްރަޙްމާން, އާދަމް ޢަބްދުލްރަޙްމާން; Adam Abdul Rahmanu, Rahmanu
2012-08ގ.ދ މަޑަވެލިގެ ރަސްވެހިކަން (5)ޢަލީ ނަޞީރު; Naseer, Ali
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 544