ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 614
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-04-08މަރުގެ ލިސްޓުންއިބުރާހީމް ހުސެއިން މަނިކު; Manik, Ibrahim Hussain
2023-02-21އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ޓަކައި މާދަރީބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ޒަރޫރަތެކެވެ.ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2009-05-24ްދިޔޯގެ ރައިވަރަށް އަދަބީ ނަޒަރަކުން ފާޑުކިޔުނޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2009-06-22އައިބައިފިލި : މީހުން ސަމާލުކަން ނުދޭ ބޮޑު މައްސަލައެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2010-12-13.މާދަރީބަހަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ލާޒިމެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abu Bakr, Abdul Azeez Jamaal
2010-04-03ރިކައުންޓްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2010-06-01ދިވެހިބަސް ދިވެހިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ... ބައެއް ފިޔަވަޅުތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2009-06-29ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުން ދިވެހިންގެ މާޒީ ފެންނާން ހުރެއެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2010-11-22ދިވެހިބަހުގައި "ބެލްޓު"އެޅުވުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-10-02ތިކިޖެހިތާނަ ނުވަތަ ތާނައިގައި ހުންނަ ތިކިޖެހި އަކުރުތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-10-21ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމަކަށް "އެނަލޮގް" ލިޔާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-06-05ތިމާވެށި" އުފެއްދެވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-06-15ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ އަޑު ދިވެހިންނަށް [ލައްވާން] އެނގެއެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-07-01އަނބި" މި ނަމުގެ ފަހަތަށް "އެއް" ފަދަ އަކުރެއް ގުޅުވީމާ، ހުސްނޫނު ވަންނާނީ ކޮންތާކަށް؟"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2011-10-14ދިވެހީންގެ ޚާއްޞަ މަޚުރަޖް ގެއްލެނީއެވެ : ދެރައެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2022-03-05ދިވެހިބަސް ނެތިފަނާވެ ދަނީ ބާ؟ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގައިލް; Ugail, Professor Hassan
2017Dhivehi : The Language of the MaldivesGnanadesikan, Amalia E.
2020-08-12ހަދާދެން، އަންގާދެން، ކުކުޅުފާ ވިއްކަން އެބަހުރިޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-09-02ޤާނޫނު ހަދާ އިރު، ބަހުގެ ގޮތުން ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އަޞްލަކަށް ބެލުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2008-08-07ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވުންޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން; Hussain, Abdurasheedh
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 614