ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 382
Issue DateTitleAuthor(s)
2014ދިވެހި ބަހުގައި ލަފްޒުގެ އޮނިގަނޑުއަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
1998-03-01ބައެއް މިސާލުބަސްޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސެން މަނިކު; Manik, AbdulHakeem Hussan
2013-07އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މުޢާސަލާތު ކުރާށެވެމުޙައްމަދު ވަހީދު, މުޙައްމަދު ވަހީދު; Mohamed, Wahaaed
1998-03-01ތިކިތެޅި ތާނަތޯ؟ ތިކިޖެހި ތާނަތޯ؟ޙުސެއިން އަބްދުއްރަޙްމާނު; AbdulRahmaan, Hussain
2019-11އެންމެ ފިއްޔެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މާނަ ބަދަލުވެދެއެވެ.ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdulazeezu, Jamaal
1982-04-01; 1-07-1984ބޭރުބަސްބަހުގެ އަދަބީ ޖައްވުޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު; Hussain Habeeb, Habeeba
1982-04-01މިސާލު ބަހެއްމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1982-01ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަދި ޚަޒާނާގެ ތެރެއިންޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކް; Manik, Hassan Ahmed
1981-06-01ދިވެހިބަހުންވެސް ކުރުލިޔުމެއް އުފެއްދިއްޖެނަމަ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއެވެއިބްރާހީމް ނަޢީމް; Naeem, Ibrahim
1982-06-01މަންމަގެ ދޫފާޠިމަތު ޖަމީލް; Jameel, Fathimath
1982-05-01ބަހުގެ ވާހަކައެއްމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1985-07ވަޒަން ބަހުރުވަSodiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
1981-04އަރައިރުންގަނޑެއްމުޙައްމަދު ޖަމީލް; Jameel, Mohamed
1981-04ތަފާތު ގޮތްތައްއިބްރާހިމް ޝިހާބު; Shihab, Ibrahim
1981-12-01ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެއިބްރާހީމް ޝިހާބު; Shihaab, Ibrahim
1981-11-01ފަހުބަސްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Maumoon
1981-11-01ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަނދި ޚަޒާނާގެ ތެރެއިންޙަސަން އަޙުމަދު މަނިކު; Manik, Hassan Ahmed
1984-09އާދަކުރެވިފައިވާގޮތަށް ޤަވާއިދު ބަދަލުކުރަންވީތޯމުޙައްމަދު ވަޙީދު; Waheed, Mohamed
1981-09-01ޅެމާއި ޅެންވެރިކަންްމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1981-04-01; 1981-06-01; 1981-07-01ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ : (ޑޮކްޓަރ އިޤްބާލްގެ ޝިކްވާ) : އަދަބީ ރޮގުތަކުގެ ތެރެއިންއިބްރާހިމް ޝިހާބް; Shihab, Ibrahim
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 382