ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 575
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-05-14ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާޢިދު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން : ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނުގެ التحفةالادبیةޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން; Salaahuddheen, Hussain
1984-10އަދަބީ ބަސް ( delete )ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla; Aiham, Mohamed
2018ބަދަލުވަމުންދާ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ބަހުރުވައިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު; Maniku, Ibrahim Hussain
2018-09-25ގައި ) ގެ ފަހަތަށް ( އާއި ) އިތުރުކުރުމުން ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އަންނަ ބަދަލު)ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru Abdul Azeez Jamaal
2013-04-24!ވަކި މާއްދާއެއް ގޮތުގައި ޤައުމިއްޔަތު ކިޔަވައިދޭކަށް ނުވޭބާޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2019-09-27.އައިބައިފިލީގެ ޙައްޤު އަދާކުރުމަކީ ދިވެހިބަހަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-04-13ދިވެހިބަސްމަނިކު ޢަބްދުލްހަކީމް ހުސެން; Manik Abdul Hakeem Hussain
2019-10-31ބަސްފޮތުގައި ދެ ލަފުޒަކަށް ލިޔެފައި އޮތަސް ބަހުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެއް ލަފުޒެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru Abdul Azeez Jamaal
2019-11-11ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ހަނދާންކުރާންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru Abdul Azeez Jamaal
2019-11-28ފަރާތްފަރާތްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru Abdul Azeez Jamaal
2015-11-03ފައްސަތޭކަ”އިގެ ނިމުމެއް ނެތް ބަހުސް“ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2016-08-30ދިވެހީން ވަގުތު ކިޔާ ގޮތްManik, Ibrahim Hussain; އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު
2012-11-12ދިވެހިބަހުގެ ޚާއްޞަ މަޚުރަޖު ގެއްލެނީ އެވެ. ދެރައެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2013-01-12ދެކަނބަލުންނަކީ ދެމަފިރިކަނބަލުން ހެއްޔެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2013-01-11އޮނަވިހީގެ ބަދަލުގައި ނަވާރަ މި ލަފުޒު އުފެއްދީ ދިވެހި ކުޑަކުއްޖެކެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-11-09ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2015-11-13"އިތުރު" އާލުންނާއި "މިތުރު" އަޞްޙާބުން"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-01-10ސުވާލުގެ އެންމެ ޢާއްމު ވައްތަރުތަކާއި ސުވާލު ޢިބާރާތްކުރުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru Abdul Azeez Jamaal
2014-01-15ދިވެހިބަހުން ގެއްލެމުންދާ ބައެއް ލަފުޒާއި ހަމަތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-04-01ނާޒުކު އަސަރުން ... އަދަބީ ތިލަފަތުގައިއިޔާޒު ޖާދުﷲ ނަސީމް; Jaadhullah Naseem, Iyaaz
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 575