ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 437
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-12ދިވެހީންގެ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ގެއްލި ނެތިދަނީއެވެ. ކަންބޮޑުވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2016-09ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިގޮތްޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2016-09އަމީނީ ދައުރާއި ދިވެހި އަދަބީ ކުރިއެރުންއާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Adam Naseer
2016-08ބަހަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންޢަލީ ނަޞީރު; Naseer, Ali
2015-08-01ެނާޤާބިލުކަމުގެ ނިޝާނުކުވޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2012-10-01ބަހުގެ ވާހަކަ ލަފުޒުތަކުން މައްޗަށްމުޙައްމަދު އާމިރު; Amir, Mohamed
2015-11އައިބައިފިލި : ދިވެހިބަހުން ގެއްލެމުންދާ އަގުބޮޑު މުދަލެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2013-10ބަހުރުވަތަކުން ބަސް ޖަމާކުރުންމުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙުމަދު; Ahmed, Mohamed Amir
2015-10އައިބައިފިލި : ދިވެހިބަހުން ގެއްލެމުންދާ އަގުބޮޑު މުދަލެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, AbdulAzeez Jamal
2015-07-01ދިވެހިން ދިވެހިބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީޙަސަން ޒަހީނު; Zaheen, Hassan
2015-04ދިވެހިބަހުގެ ހަމަ ބޭނުންކުރުމުގައި ހޭލަމާހެއްޔެވެ؟Zahir, Adam; އާދަމް ޒާހިރު
2015-06; 2015-05ދިވެހިބަހުގެ ހަމަ ބޭނުންކުރުމުގައި ހޭލަމާ ހެއްޔެވެ؟ 2އާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2015-03ދިވެހިބަހުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމުއާދަމް ޒާހިރު; Zahir, A.
2011-03އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަސް - ދިވެހިބަސްHussain Habeeb, Habeeba; ޙަބީބާ ޙުސައން ޙަބީބް
2015-02-01ދިވެހިބިހުގައި އިތުރުން، އިތުރަށްއިސްމާއިލް ޝަމީމު; Shameem, Ismail
2014-08ލަވައިގެ މައިގަނޑުމުޙައްމަދު އާމިރު އަޙްމަދު; Ahmed, Mohamed Amir
2011-08ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު ކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއްމުހަންމަދު ނަސީރު, ނަސީރު; Mohamed Naseer, Mohamed
2011-08ދިވެހިބަހާ މެދު ބަހެއްނަސީމާ މުޙައްމަދު, ނަސީމާ މުޙައްމަދު; Naseema, Mohamed
2011-08އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށްޒުލްފާ އިބްރާހީމް, ޒުލްފާ; Zulfa, Ibrahim
2012-08ބަހުގެ ޢިލްމުމުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން; Waheed, Hassan, Mohamed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 437