ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344
Issue DateTitleAuthor(s)
1986-06ދިވެހި ބަހާމެދުއާމިނަތު ޙުސައިން; Hussain, Aminath
1986-06ބަހާގުޅިފައިވާ ބައެއްކަންތައްމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1995-11ބަހުގެ ޠަބީޢަތާއި ބަސް އުފެއްދުމާމެދުQubaad, Mohamed; މުޙައްމަދު ޤުބާދު
1995-11ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަންShakir, Ahmed; އަޙްމަދު ޝާކިރު
1995-11'އަޅުގަނޑުގެ 'ނަމަWaheed, Ibrahim; އިބްރާހީމް ވަހީދު
1995-11ބަސްAhmed, Farooq; ފާރޫޤް އަޙްމަދު
1995-11ދިވެހި ބަދަހި އަދަބިއްޔާތުHabeeb, Habeeba Hussain; ހަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް
1995-11ދިވެހި ބަސް ދިވެހި ކުރަމާތޯ އެވެ.Ibrahim, Abbas; ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
1986-03-01ބަސްހެދުމާއި އަކުރުހެދުންޢަލީ, ޙުސައިން; Hussain, Ali
1997-06އަދަބިއްޔާތުފަތުޙުއްﷲ ޖަމީލް; Jameel, Fathuhulla
1995-11"ފުޅު" އާއި "ކޮޅު"Shihaab, Ibrahim; އިބްރާހިމް ޝިހާބް
1995-11ކޮޅު" މުޅީން ނައްތާލައި "ފުޅު" މަދުކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ"Ahmed, Ali; ޢަލީ އަޙްމަދު
1995-11މިނިވަންކަމުގެ ހަނގުރާމަައިގައި އަދަބިއްޔާތުHassan, Faarooq; ފާރޫޤް ޙަސަން
1995-11ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟-
1986-03-01ްދިވެހިބަސް ރަދީފުގެތެރެއިނ-
1995-11އ. ގ. އ. ގެ އަދަބީ ޚިދުމަތްތައްHameed, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
1995-11ބޭރު ބަހަކުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރާ އިރު، ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ އެވެ.Abdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1980-05ދިވެހި ބަހަކީއާމިނަތު ޙުސައިން; Hussain, Aminath
1980-05އެ އަލިފު ... ހަމަ ބޭނުންތޯއެވެ؟މައުމޫނު ޢަބުދުލް ޤަޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1996-10ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ... ދިވެހިބަސްނަސީމާ މުހައްމަދު; Mohamed, Naseema
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344