ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 413
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-04އެއްބަސްޒުލްފާ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Zulfa
1983-07-01ސާބިތު ހެކިޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sadiq, Abdulla
2014-10އަދަދު ލަފާކުރުންއާދަމް ޢަބްދުއްރަޙުމާން; Abdul Rahman, Adam
2015-01ރަންގުމޫއާދަމް އަބްދުއްރަހްމާން, އާދަމް އަބްދުއްރަހްމާން; Adam Abdulrahmaan, Adam
2015-10ސަފުހެދުންޙަސަން މަނިކު; Manik, Hassan
2014-10އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ ކީކޭ؟ޢަބްދުﷲ ސާދިޤް; Sodiq, Abdulla
2014-10ބަހުރުވަތަކުގެ އަދަބީ ބަސް ޖަމާކުރުންމުޙައްމަދު އާމިރު އަޙުމަދު; Ahmed, Mohamed Amir
2007-10ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފޮތްކޮޓަރިއާމިނަތު ޢައްބާސް; Abbas, Aminath
2014-09ބަހުގެ ވާހަކަ ދައްކަމާތޯ؟މުޙައްމަދު ނާޒިމް; Nazim, Mohamed
2014-09ސަޑޭމް ހުސޭނާއި ޑޯގް ބުޝްގެ ވާހަކަޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2008-08ރަތްމަސް ކޮއިގެ ގަނޑުފަންޖެހުންޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sadiq, Abdulla
2014-07; 2014-09މިސާލު ބަސްއިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ; Moosa, Ibrahim Rasheed
2014-09ދަތި އުނދަގޫ އެއްޗަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެމުޙައްމަދު އާމިރު އަޙުމަދު; Ahmed, Mohamed Amir
2015-02މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުން : އިއްޔެ އާއި މިއަދުގެ ވިސްނުންއަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން; Hussain, Abdul Rasheed
1982-11-01ފަހުބަސްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2013-06އަދަބީ ފާޑުކިޔުމުގެ ތެރެއިން ޅެމާއި ނަޘްރުގެ ތަފާތުމުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Mohamed Qubaad
1982-11-01ގެއްލުމަކަށް ނުވާނެ ބާއެވެމުޙައްމަދު ޖަމީލް; Jameel, Mohamed
2013-06ބަސް ކުރިއެރުމާއި ބަހަށް ބަދަލު އައުންމުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙުމަދު; Ahmed, Mohamed Amir
1984-01އަކުރުތަކާއި ފިލިތައްމުޙައްމަދު ޖަމީލް; Jameel, Mohamed
1983-03ދިވެހިބަހާއި ސިންގަޅަބަހުގެ ގުޅުންޢަބްދުލް ޢަފޫރު ޢަބްދުލް ވައްޙާބް; Abdul Wahhab, Abdul Ghafoor
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 413