މަސްވެރިކަން
Fisheries Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
1984-12-101979 އިން 1983 އަށް މަސްވެރިންނާ ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-101983 ޑިސެމްބަރ ގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10މަސް ބޭނޭ / ހިފޭ ޖުމްލަ - ދޯނީގެ ބާވަތުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10މަހަށް ފުރި އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10ްމަސް ބޭނޭ / ހިފޭ ޖުމްލަ - ބޭނޭ / ހިފޭ ބާވަތުނމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު ބަރުދަނާއި އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10ޑީސަލްގެ އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10މަސްވެރިންނަށް ދޭ އަގު : 1983ގެ އަގުތައްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
2007Basic fisheries statistics 2007މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2003Basic fisheries statistics 2003މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2013Basic fishery statistics 2013ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ; Fisheries Management Agency
2006Fisheries statistics 2006Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources; މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް
2012Basic fisheries statistics 2012Fisheries Management Agency; ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
2011Basic fisheries statistics 2011Fisheries Management Agency; ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
2008Basic fisheries statistics : Jan - Dec 2008Economic Research and Statistics Services; އިކޮނޮމިކް ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސާރވިސަސް
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15