މަސްވެރިކަން
Fisheries Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Issue DateTitleAuthor(s)
1981-11-17ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1981-11-17މަހަށް ފުރި ޢަދަދު ( 1000 އިން)މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1981-11-17މަސްބޭނޭ / ހިފޭ ޖުމުލަ - ދޯނީގެ ބާވަތުން (1000 މެޓްރިކްޓަނުން)މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1981-11-17މަސްބޭނޭ / ހިފޭ ޖުމްލަ - ބޭނޭ / ހިފޭބާވަތުން (1000 މެޓްރިކްޓަނުން)މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1981-11-17މަސްބޭނުން ކުރެވުނުގޮތާއި އެކްސްޕޯޓް އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
1981-11-171994 ވަނަ އަހަރު ހުރި ދޯނިފަހަރުގެ ޢަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1981-11-17މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު ހިސާބު 1994މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
1991-12-10ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހުރި މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދު 1990-
1991-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު 1990 : 1986 އިން 1990 އަށް މަސްވެރީންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ޢަދަދު-
1991-12-10ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލު-
1991-12-10މަސްބޭނުން ކުރެވުނު ގޮތާއި، އެކްސްޕޯޓް އަގު-
1991-12-10(މަސްބޭނޭ / ހިފޭޖުމުލަ - ބޭނޭ / ހިފޭބާވަތުން (1,000 މެޓްރިކްޓަނުން-
1991-12-10(މަސްބޭނޭ / ހިފޭޖުމުލަ - ދޯނީގެބާވަތުން (1,000 މެޓްރިކްޓަނުން-
1991-12-10(މަހަށްފުރި ޢަދަދު (1,000 އިން-
1991-12-10މަސްވެރިންނަށް ދޭއަގު-1990 ނިމުނު އިރު-
1991-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި އުޅަނދުފަހަރު ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބާނާފައިވާގޮތް-
1992-12މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު 1991މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް; Ministry of Fisheries
1991-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި އުޅަނދުފަހަރު ރާގޮނޑި ބާނާފައިވާގޮތް-
1991-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި އުޅަނދުފަހަރު ލައްޓި ބާނާފައިވާ ގޮތް-
1991-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި އުޅަނދުފަހަރު ކަޅުބިލަމަސް ބާނާފައިވާގޮތް-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40