Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02-12ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަންAboobakuru, Abdul Azeez Jamal; ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
2015-05-23ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި، ނުގަންނަން ނިންމި ސިމްކާޑު އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ގަންނަންޖެހުނީ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ.ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-04-11ސީދާވި ބޮޑު ދޮގުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-02-27ރެހެންދި ތިންކް ގްރީންޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2015-01-30އިހަކަށް ނޭނގެއެވެAboobakuru, Abdul Azeez Jamal; ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
2014-12-26ދިވެހީންގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމު އަސާސްތައްAboobakuru, Abdul Azeez Jamal; ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
2014-12-24ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގުAboobakuru, Abdul Azeez Jamal; ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
2015-01-27މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންAboobakuru, Abdul Azeez Jamal; ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
2015-01-10ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މުހިއްމުކަންAboobakuru, Abdul Azeez Jamal; ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
2012-07-05ޗައިނާ ދަތުރު : ބޫޓުގެ ސަބަބުން މުޅި ދަތުރަށް ފޯރުވި އަސަރުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal