މަޒުމޫނީ ލިޔުން
Nonfiction writings Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 205
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-04-08ްދިވެހި ސަގާފަތުން ގެއްލި އުވިފައިވާ އުފެއްދުންތެރި އަދި ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ ހަނދާންތަކެއުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-04-24ފަނަރައަށް ވުރެ ދިހައެއް އަގުބޮޑުުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2022މާޗް މަހަށް މާރިޗް މަސް ކިޔުމާ މެދުހަސަން ހަމީދު; Hameed, Hassan
2013-08-21ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނުކަން ނޭނގި 29 އަހަރުވަންދެން ޖަންގަލީގައިއަޙްމަދު ސަމީރު; Sameeru, Ahmed
2012-11-06މާވަޑިޔާގެ ކީސް ތޫނުކުރުން، ފަލްސަފީ ވިސްނުމަކުންއަޙްމަދް ސަމީރު ޢަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2020-04-07ހުން އަންނާނޭކަމަށް ލާ ރަޖައެއްކަމަށް ނުދެކި، ވަގުތު އޮއްވާ މަސައްކަތް ފަށާށެވެ!މުޙައްމަދު ޤާސިމް; Qaasim, Mohamed
2019-06-12ސިކުނޑި ތަނަވަސް ކުރާނީ ކިހިނަކުން ތޯއެވެ.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Saadiq, Abdhulla
2018-04-06ޢިލްމީ ލިޔުމުގެ ބައެއް މުހިންމު ސިފަތައްޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން; Hassan, Abdul Mueedh
2012-08-10ޖިންސްގެ ތަފާތަށް ބަލަން ނުޖެހޭކަން ހާމަކޮށްދޭ ހެކިތައް އެބަހުއްޓެވެޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު; Habeeb, Habeeba Hussain
2012-04-02ރާޅާ އެޅުން ... ފަލްސަފީ ވިސްނުމަކުންއަހްމަދު ސަމީރު އަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2022-01-26ތަޢުލީމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް: މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް އުނގަންނައިދިނުމަށް ބަދަލު ގެނައުންއިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ; Moosa, Ibrahim Rasheed
2012-04-03ހަނދާނަށް އައީ މާވަށުގައި ކުރިން ކައްކައި އުޅުނު ބޮޑު މައުލޫދެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-04-18ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭން ޖެހެއެވެ.އަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2021-05“The journey to my goal”Ahmed, Thasneem; ތަސްނީމް އަހުމަދު
2021-05A day in the life of an ICU nurseShafa, Aminath; އާމިނަތު ށަފާ
2021-05Interview with madam Maimoona Shujau, director general of nursingIbrahim, Hafeeza; ހަފީޒާ އިބްރާހީމް
2021-05Compassion: what is it?Hassan, Salma; ސަލްމާ ހަސަން
2020-05Profile of a nursing lecturerShakir, Khadeeja; ޚަދިއްޖާ ޝާކިރު
2020-05A glimpse into the pastIbrahim, Hafeeza; ހަފީޒާ އިބްރާހީމް
2018-05-02My journey in nursing educationRinzy, Aminath; އާމިނަތު ރިޒްނީ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 205