މަޒުމޫނު
Essays Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 285
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-03-31ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަޖާއިބު .... ؟ުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-04-13ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސްުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-10-10ރާނާ ސިމެންތިޖެހުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-04-25އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ އަޞްލު ބާވައިލެއްވި މައްސަރުުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-04-26މާހެފުމާއި ނިޞްފު ޝައުބާން : ނިޔަތް ރަނގަޅުކޮށްލުންުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-04-20ބަންގާޅީން : ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ނަމެއްުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރ; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-05-07ބާވެފައިވާ މައުޟޫޢެއް: ދެންނެވުމާއި ވިދާޅުވުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2018-05-04އަހިވަށްއަޒީޒު ހަމީދު, އަބްދުލް; Azeez Hameedh, Abdul
2019-04އައްޑަނަ : އަންހެން ސިފައިންގެ ހިދުމަތަށް 30 އަހަރުޢާޒިމް, އިބްރާހީމް; Aazim, Ibrahim
2018ލިޔަންވީ ކީއްވެ؟މުޚައްމަދު ވަޙީދު; Waheedh, Mohamed
2014-10-31އާދަމުގެދަރިވަންތަކަން ނިގުޅައިގަތުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި، ހުރިހައި ޒަމާނެއްގައި ފެތުރިފައިވާ ކަމެކެވެ! (2 ވަނަބައި)Sameer Ali, Ahmed; ސަމީރު އަލީ, އަހުމަދު
2014-10-29އާދަމުގެދަރިވަންތަކަން ނިގުޅައިގަތުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި، ހުރިހައި ޒަމާނެއްގައި ފެތުރިފައިވާ ކަމެކެވެ!Sameer Ali, Ahmed; ސަމީރު އަލީ, އަހުމަދު
2012-10-01އެންމެ މިނިވަން ދިދައިގެ ވެސް އެއްކޮޅުވަނީ “ހައްޔަރު” ކުރެވިފައެވެ.ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2012-04-11ކަނީރު : ވިހަގަދަ އެކަމަކު ރީތި މަލެއްމުޙައްމަދު ވިދާން ޝާކިރު; Shakir, Mohamed Vidhan
2012-05-25އެރިބައިޢަލީ ނަޞީރު; Nas'eer, A'li
2012-05-12އެމީހެއްގެ އެރިބައި ލިބޭނީ، ހަމަ އެމީހަކަށް (1)ޢަލީ ނަޞީރު; Nas'eer, A'li
2015-01-26ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް’ ޞަލާޙުއްދީނަށް ނިސްބަތްކުރެއްވީ ކީއްވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2014-11-10ދިވެހި 2 ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާ 47 ވަނަ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާ ހިނދުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-07-02ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ އިމާރާތްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2012-02ލައިބުރަރީޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު; H'abeeb, H'abeebaa H'ussain
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 285